Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare förklarar vilka två frågor som ligger många småföretagare varmast om hjärtat nu under valåret. Turordningsreglerna och sjukförsäkringen, båda handlar om möjligheten att anställa personal och kunna utveckla småföretagen.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.