De svenska småföretagen letar med ljus och lykta efter personal. I flera undersökningar vittnar de om hur tufft det är att hitta duktiga medarbetare med rätt kunskaper och erfarenheter. Samtidigt har vi många medborgare som har svårt att hitta ett jobb för att de saknar rätt kompetens och ibland begränsas av språket.

Flera småföretagare har berättat om hur svårt det är att rekrytera personal. I flera branscher är det brist på personer med rätt kompetens. Men lösningen är knappast att få alla arbetslösa att sätta sig i skolbänken i flera år, tvärtom är det satsningar på kortare yrkesutbildningar och lärlingsplatser som behövs.

De senaste tio åren har Sverige haft en omfattande satsning på subventionerade jobb. Instegsjobb har funnits sedan 2007 med syftet att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden och lära sig språket. Men jobben ger inte rätt till a-kassa. Istället har det visat sig att instegsjobben oftast bara leder till … andra subventionerade jobb.

”Instegsjobb ökar sannolikheten för ett nystartsjobb” konstaterade Riksrevisionen i sin granskning 2013, enligt Svenska Dagbladet.

Nystartsjobb är en anställningsform för långtidsarbetslösa, oavsett anledning, där staten betalar nästan två tredjedelar av lönekostnaden. Men effekten är begränsad enligt alla studier som gjorts.

Är det någonstans som riktiga jobb kan skapas så är det i småföretagen. En viktig komponent är givetvis att göra det billigare och enklare att anställa för de allra minsta företagen. Sänka tröskeln för att anställa sin första och andra person. Och att inte låsa in företag och anställda via turordningsregler som inte är anpassade för de snabba förändringar som sker på företagen idag.

De minsta företagen orkar inte sätta sig in i reglerna för instegsjobb eller nystartsjobb och göra allt det pappersarbete som krävs för att ta del av stödet. Däremot vittnar många arbetslösa om att det finns oseriösa företag som sätter i system att anställa med subventioner på löpande band. Vilket i sin tur skapar negativa rubriker i tidningarna som ytterligare avskräcker seriösa företagare från att skapa instegsjobb eller nystartsjobb.

Ge småföretagen bra förutsättningar för att rekrytera rätt personal så kommer de att ordna många nya jobb. Det som är bra för småföretagen är bra för Sverige!

Bästa småföretagarhälsningar

Mats Assarsson
Ordförande Företagarförbundet Fria Företagare