Småföretagare har svårt att hitta personal

Företagarförbundet Fria Företagare genomförde under december en undersökning bland medlemmarna om personalrekrytering och kompetensförsörjning.

Slutsatserna är att småföretagare föredrar modellen med inträdesjobb före etableringsjobb för att få unga in på arbetsmarknaden. Likaså önskar man en utbyggd lärlingsutbildning på arbetsplatserna där svenska språket både för unga och nyanlända måste stärkas avsevärt. Jämte detta så måste regeringen ta ett omtag på turordningsreglerna och prioritera kompetens i mycket högre utsträckning i förhållande till anställningstid.

Länk till undersökningen

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar