“Det är ett system som inte längre passar”

Slopa turordningsreglerna helt för företag med färre än 50 anställda, föreslår C. Företagarförbundet Fria Företagare håller med och vill se fokus på trygghetsregler.

– Att antalet arbetade år i företag skall ge anställningstrygghet kan ju försvaras med att lojalitet skall belönas med trygghet. Det är ett system som inte längre passar i tider när konkurrenskraft för småföretagen i allt fler fall handlar om snabbhet, förändrings- och anpassningsförmåga snarare än hur stort företaget är eller under hur många år det byggts upp, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare.

ALLA VILL förändra LAS på något sätt. Centerpartiet vill att företag med färre än 50 anställda ska undantas helt. Idag får småföretag med max tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. Moderaterna och Liberalerna vill gå lite försiktigare fram men att kompetensen får styra mer. Turordningsregler är ett system som inte längre passar för småföretagare, arbetstagare och Sverige: För småföretagaren som konkurrerar på en snabbt föränderlig marknad med digitalisering som påverkar hela eller delar verksamheten är relevant kompetens och kunskap avgörande. Denna kompetens behöver inte sällan rekryteras in i företaget. Att då vid tillfällen när företaget behöver skilja sig från medarbetare tvingas friställa nyckelkompetens på grund av en lagstiftning som anpassats för decennier sedan försvårar företagandet rejält.

FÖR ARBETSTAGAREN som kämpat, investerat i sig själv och utbildat sig och skaffat relevant kompetens för dagens arbetsmarknad är systemet exkluderande för dennes kompetens och premierar arbetstagare med mindre relevant kompetens enbart för antalet år på företaget. Vi får en allt mer snabbrörlig arbetsmarknad där arbetstagare arbetar kortare tid på ett företag och byter jobb allt oftare, vilket ger en bredare erfarenhet för arbetstagaren och kompetensen höjs och sprids mellan företagen.

FÖR SVERIGE som konkurrerar mer och mer i Europa och globalt ger förändrade turordningsregler småföretagen bättre möjlighet att verka och stå sig på denna marknad. Det skapar ett starkare företagssverige och attraherar kompetens till landet. Sverige, småföretagarna och arbetstagarna behöver röra sig framåt för att vara konkurrenskraftiga. Företagarförbundet Fria Företagare föreslår: Låt turordningsreglerna bli trygghetsreglerna där relevant kompetens står i fokus istället för att premiera de som stått still på samma ställe.

Text Sölve Dahlgren

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.