Åtta av tio av landets småföretagare, 79 procent, jobbar mer än 40 timmar i veckan. Därmed fortsätter deras arbetstider ligga på en hög nivå. Det visar en ny undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

–Ofta beror de långa dagarna på att småföretagare måste sköta många olika funktioner i sitt företag,något som företagare med flera anställda kan delegera. Som småföretagare är det vanligt att man är vd, försäljningsansvarig, marknadsansvarig, ekonomiansvarig och så vidare i en och samma person, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare.

Undersökningen visar att bara var femte småföretagare, 21 procent, jobbar 40 timmar eller mindre per vecka. Vanligast är att de jobbar mellan 46 och 50 timmar i veckan, men 15 procent jobbar mer än 60 timmar varje vecka.

Småföretagarna i Norrbotten är de som arbetar flest timmar varje vecka, fyra av tio, 39 procent, jobbar mer än 60 timmar i veckan. Gotland är det län där störst andel småföretagare arbetar traditionella arbetsveckor, en tredjedel av småföretagarna jobbar 40 timmar eller mindre i veckan.

Småföretagare tar kort semester
Samma undersökning visar att småföretagarna även tar ut kortare semester än många andra. Nästan varannan, 47 procent, tar bara ut två veckors semester eller mindre under sommaren.

–Det råder ingen tvekan om att landets småföretagare jobbar mer än många anställda. Därför är detviktigt att de också kan ta ledigt ibland. En långsiktigt lönsam verksamhet kräver ofta att både ledning och personal har balans i livet, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs.

Om undersökningen
Undersökningen om småföretagarnas arbetsmängd genomfördes via e-post till cirka 12 800 företag mellan 26 maj och 4 juni 2015. 1 392 svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 11 procent. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. Bilaga: Statistik på riks- och länsnivå

För mer information, kontakta:
Mats Assarsson, ordförande Företagarförbundet Fria Företagare, 070-937 41 33
Björn Lang, tf vd för Visma Spcs, 070-872 72 29
Emma Cajnerud, pressansvarig Visma, 070-816 28 84

Statistik på riks- och länsnivå hittar du här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.