Mitt i semestern för många, men den 1 augusti träder ett par nya skatteregler i kraft. Höjd arbetsgivaravgift för unga, rutavdrag för läxhjälp försvinner och miljöskatter höjs. Kanske berör det ditt företag?

De nedsatta socialavgifterna för unga avskaffas
Som vi tidigare skrivit om i Fria Företagare så tycker den nuvarande regeringen att de nedsatta socialavgifterna för unga är en ineffektiv åtgärd för att skapa jobb. Därför föreslog regeringen att nedsättningen slopas i två steg.

  • Mellan den 1 augusti 2015 och den 30 juni 2016 uppgår arbetsgivaravgifterna för unga till 25,46 procent.
  • Under 2016 avskaffas nedsättningen helt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om gällande arbetsgivaravgifter för olika åldersgrupper.

Rutavdraget för läxhjälp slopas
Rutavdragets skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete tas bort. Samtidigt ändras rutavdragets skattereduktion för barnpassning. Barnpassning får endast i ringa omfattning innefatta hjälp med läxor och annat skolarbete, för att rutavdrag ska få användas.

Miljöskatter på naturgrus och bekämpningsmedel höjs
Skatten på naturgrus höjs. Skatten höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus.
Skatten på bekämpningsmedel höjs. Skatten höjs från 30 kronor till 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet

Och slutligen en förändring som kanske inte berör just småföretagare speciellt mycket:

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs
Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs. Skatten höjs från 12 648 kronor till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad.

 

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.