Åtta av tio företagare tänker på jobbet under semestern

 

Landets småföretagare har svårt att koppla bort jobbet helt när de är lediga. Mer än åtta av tio anger att de har jobbet i tankarna även när de har semester. Det visar en ny undersökning av ekonomiföretaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare.

– Många företagare satsar fullt ut på att uppfylla sin dröm när de startar eget. Att arbeta med sin passion innebär att gränslandet mellan jobb och fritid lätt suddas ut, men även företagare behöver ta ledigt och koppla av ibland, säger Björn Lang, tf vd Visma Spcs. Problem och nya affärsmöjligheter

Mer än åtta av tio småföretagare, 84 procent, har företaget i tankarna när de egentligen är lediga. En fjärdedel, 25 procent, använder tiden till att tänka ut nya innovationer och fundera över hur kan vidareutveckla sin verksamhet. Vanligast är dock att det är problem gällande ekonomi, medarbetare och kunder som är svårt att släppa. Mer än var tredje svarande, 37 procent, anger det som vanligaste tanken.

– Att driva sitt eget företag innebär en stor frihetskänsla och möjlighet att styra sin egen tid. Men det är också ett ständigt ansvar som kan vara svårt att släppa. Det kan vara viktigt att hitta rätt strategier och verktyg för hur man som företagare ska hantera det, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare.

Avkopplade gotländska företagare
Bäst på att verkligen vara lediga är småföretagarna på Gotland. Så många som var tredje gotländsk företagare anger att de kopplar bort jobbet helt när de är lediga. På andra respektive tredje plats placerar sig Uppsala län och Kronoberg där var fjärde småföretagare släpper tankarna på jobbet under semestern. I landet som helhet anger 16 procent att de aldrig tänker på jobbet när de är lediga.

Bland värmländska småföretagare uppger däremot hela 93 procent att de tänker på jobbet under semestern. Även östgötska och västerbottniska småföretagare har svårt att släppa jobbtankarna, endast en av tio kopplar bort jobbet helt.

Om undersökningen
Undersökningen om vad småföretagare tänker på under semestern genomfördes via e-post till cirka 12 700 företag mellan 26 maj och 4 juni 2015. 1 392 svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 11 procent. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. Bilaga: Statistik på riks- och länsnivå

Fem tips på hur företagare kan koppla av under semestern

1. Planera. Skriv en agenda med allt som ska göras direkt efter ledigheten, innan du går på semester.
2. Delegera. Kan någon annan sköta delar av verksamheten när du är borta? Om det är möjligt, delegera uppgifter.
3. Engagera dig i annat. Läs böcker, gå på museum och upplev nya platser och miljöer.
4. Sätt upp tydliga regler. Om du absolut inte kan släppa tankarna på jobbet, avsätt en särskild stund under dagen till det, och ägna dig därefter åt annat.
5. Umgås. När du spenderar tid med familj och vänner kan det vara enklare att släppa jobbtankarna.

För mer information, kontakta 

Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare, 070-937 41 33
Björn Lang, tf vd för Visma Spcs, 070-872 72 29
Emma Cajnerud, pressansvarig Visma, 070-816 28 84

Bilaga
Statistik på riks- och länsnivå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr