Företagarförbundet Fria Företagares ordförande Mats Assarsson i SR P4 Norrbotten angående den undersökning som förbundet tillsammans med Visma gjort bl a för att kartlägga hur mycket en småföretagare jobbar. Undersökningen som presenterades i ett pressmeddelande den 10 augusti innehöll både resultat för hela riket som länsvis.

Från SR P4 Norrbottens hemsida
Småföretagarna i Norrbotten jobbar flest timmar i landet varje vecka. Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare, tror att restid kan påverka arbetstimmarna för norrbottningarna.

En undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare visar att nästan nio av tio, eller 87 procent, av alla småföretagare i Norrbotten jobbar mer än 40 timmar i veckan. Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare, tror att norrbottningarnas övertidstimmar kan bero på det geografiska avståndet:

– Jag skulle kunna gissa att man har längre resväg till uppdragsgivare och kunder, vilket gör att det blir längre arbetsdagar, förklarar Assarsson.

– Det är småföretagarens vardag, och det är en livsstil där man väljer att inte ha en anställning, utan jobbar mer.

Enligt Assarson ska undersökningen visa på småföretagarnas arbetsvillkor:

– De har en tuffare arbetssituation än någon som är anställd.

Ann-Christine Wallner-Hoppe, P4 Norrbotten
a-c.wallner@sverigesradio.se

Du kan höra inslaget här:

 

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.