Sätt inte krokben för småföretagare

Mats och magdalen budget 2018

Öppet brev till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan

 

Sätt inte krokben för småföretagare
… inse istället deras värde för välfärden

Förändringar av entreprenörsskatten eller 3:12 reglernahar utretts under lång tid för att slutligen i augusti 2017 skrotas av en majoritet i riksdagen. Detta för att riksdagsmajoriteten insåg att en försämrad möjlighet till utdelning av investerat kapital i småbolag kommer att slå mot entreprenörskap och företagande. Finansminister Magdalena Andersson fick lägga hela förslaget och utredningen i soptunnan. Det föregicks av hård debatt där Andersson argumenterade för förändringar annars skulle bland annat skattemoralen försämras.

Det är respektlöst av finansministernatt inte låta skatten vara efter att förslaget blivit sågat av svenska folket via deras representanter i riksdagen för mindre än två år sedan. Det var sannolikt ett hårt slag för Magdalena att behöva skrota förslaget och en prestigeförlust och man kan inte låta bli att tro att det är därför finansministern slår tillbaks och lyfter upp 3:12 reglerna igen i samband med diskussioner om en skattereform.

Men Företagarförbundet Fria Företagaresom representerar Sveriges minsta företagare vill uppmana finansministern och även näringsministern att se värdet i de svenska småföretagen och att istället för att beskatta dem hårdare och försvåra för dessa redan hårt arbetande och inte sällan lågavlönande entreprenörer. Försök se värdet med att dessa entreprenörer driver serviceinrättningar, restauranger, åkerier, tryckerier, IT-företag, turistverksamheter, butiker, jordbruk, med mera  runtom i landet och på detta sätt håller Sverige levande. Att dessa entreprenörer anställer och bidrar till Sveriges tillväxt, då ÅTTA av TIO jobb skapas i Småföretagen. Att dessa entreprenörer bidrar till en starkare välfärd genom de skatteintäkter de och deras anställda bidrar med.

Sätt inte krokben för företagengenom att straffa småföretagarna med försämrad entreprenörsskatt! Sänk istället beskattningen i 3:12 så att fler personer investerar i snabbväxande bolag och småföretag. Förenkla istället 3:12 reglerna så att det blir enklare att starta fler företag, som anställer fler människor, enklare att få dem att växa, enklare att bli belönad för den risk du tar som småföretagare när du sätter startar ett företag.

 

Sätt inte krokben för tillväxten!

Sätt inte krokben för jobbskapande!

Sätt inte krokben för Sverige!

 

Mats Assarsson

Ordförande, Företagarförbundet Fria Företagare

Ladda ner debattartikel här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr