Forskare tror att LAS kommer att förändras inom två år.

Ulander wanman Carin 1226 090225 MPN

”Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.”

Så står det i Januariöverenskommelsen mellan Centern, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Carin Ulander Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet säger till arbetsmarknadsnytt att:

”Med samverkande beslut av parterna och politikerna kan vi få en arbetsmarknadslagstiftning där den enskildes kompetens är det som skapar trygghet i anställningen”

LAS kom till i början av 70 talet och avsåg att reglera de förhållanden som rådde på dåtidens arbetsmarknad. Idag ser det i allt väsentligt helt annorlunda ut och företagen har vittnat i många år om att turordningsreglerna gör många småföretagare rädda för att anställa. Reglerna uppfattas som stelbenta och oflexibla och många räds att hamna i en situation med för mycket personal då marknaden svänger ner. Då väljer många att arbeta mer själva och ta ut övertid av befintlig personal i perioder då marknaden svänger upp. Därtill förändras kompetensbehovet snabbt och det blir allt viktigare att ha precis rätt kompetens för att vara konkurrenskraftig på dagens marknad.

Mot den bakgrunden så har arbetsgivarna under många år propagerat för ett förändrat LAS. Parterna har försökt att förhandla men inte kommit fram med någon lösning som accepterats av båda sidor. Överenskommelsen mellan partierna i januari innebär att lagstiftaren sätter press på arbetsmarknadens parter att förhandla fram en ny ordning för arbetsrätten och att LAS då moderniseras. Om inte parterna når en lösning så hotar lagstiftning på området vilket parterna till varje pris vill undvika.

Det finns goda odds för att vi sjösatt ett helt nytt system inom två år. Vi är alla mogna människor och borde kunna enas om en ny målbild där kompetensutveckling är en hörnsten, då har vi ett nytt turordningssystem, säger Carin Ulander Wänman till arbetsmarknadsnytt.se.

Läs mer

Foto Mattias Pettersson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr