Sänkt bolagsskatt ja – men inte till priset av höjd entreprenörsskatt!

2017-06-08  HELSINGBORG
Mats Assarsson ,ordförande FÖRETAGAREFÖRBUNDET
FOTO:STEFAN LINDBLOM/HBG-BILD
bild för fri publicering !

Öppet brev till till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg

Regeringen gick i förra veckan ut med att de vill införa en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton. Exakt hur det kommer att slå räknar just nu revisorer och remissinstanser på (remisstiden går ut i september).

Regeringen säger sig med förslagen vilja förbättra neutraliteten mellan finansiering med eget och lånat kapital samt motverka skatteplanering med ränteavdrag. Som kompensation för de begränsningar som införs föreslås bolagsskattesatsen sänkas med 2 procentenheter till 20 procent.

Så vad innebär detta för småföretagen? Ja, det bör i grunden vara positivt eftersom det mest är stora företag som ägnat sig åt att låna ut pengar inom koncerner och framför allt över gränser för att sänka skatten. Även om det råder väldigt stor osäkerhet kring exakt hur förslaget ska utformas när det gäller avdragsrätt och hur man ska få lov att rulla vidare underskott.

En sänkt bolagsskatt är däremot bra för alla som driver sin verksamhet i aktiebolagsform och det är givetvis positivt. Den svenska bolagsskatten sänktes dock till 22 procent 2013 och ligger strax över EU-snittet på 21,5 procent.

Bra om det stannar där!

Då det mesta i budgetsammanhang är kommunicerande kärl, finns det en rädsla hos Företagarförbundet Fria Företagare att ovanstående föreslagna sänkning skall kommuniceras som en kompensation för den föreslagna

höjningen av den så kallade entreprenörsskatten från 20 till 25 procent i sitt förslag kring 3:12-reglerna. Det är en skattehöjning som slår direkt mot de allra minsta aktiebolagens ägare.

Företagarförbundet Fria Företagare är positiva till att bolagsskatten sänks till 20 procent för att vi ska vara konkurrenskraftiga internationellt när det gäller att behålla våra snabbväxande företag och stora industriföretag – men det är samtidigt väldigt viktigt för landets småföretagare och för deras drivkraft att entreprenörsskatten behålls på samma nivå, 20 procent. För visst vill regeringen att vi ska få nya tillväxtbolag även i framtiden?

Det är viktigt att regeringen i sin iver att skapa bättre villkor för storföretagen inte glömmer bort att de allra flesta företagen i Sverige är små. Och att det är småföretagen som skapar de allra flesta nya jobben.

 

Med bästa småföretagarhälsningar

Mats Assarsson

 

Hela brevet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr