Skrota turordningsreglerna – skapa trygghetsreglerna!

– för tryggare anställningar och tryggare företag

Förslaget med slopade turordningsregler för företag med mindre än 50 anställda från Centerpartiet välkomnas av Företagarförbundet Fria Företagare.

Att antalet arbetade år i företag skall ge anställningstrygghet kan ju försvaras med att lojalitet skall belönas med trygghet. Detta är dock ett system som inte längre passar i tider av snabb förändring, där konkurrenskraft för småföretagen i allt fler fall handlar om snabbhet, förändrings- och anpassningsförmåga snarare än hur stort företaget är eller under hur många år det byggts upp. Detta är ett system som inte längre passar för småföretagare, arbetstagare och Sverige.

-För småföretagaren som konkurrerar på en snabbt föränderlig marknad med digitalisering som påverkar hela eller delar verksamheten är relevant kompetens och kunskap avgörande. Denna kompetens behöver inte sällan rekryteras in i företaget. Att då vid tillfällen när företaget behöver skilja sig från medarbetare tvingas friställa nyckelkompetens på grund av en lagstiftning som anpassats för decennier sedan försvårar företagandet rejält.

-För arbetstagaren som kämpat, investerat i sig själv och utbildat sig och skaffat relevant kompetens för dagens arbetsmarknad är systemet exkluderande för dennes kompetens och premierar arbetstagare med mindre relevant kompetens enbart för antalet år på företaget. Vi får en allt snabbrörligare arbetsmarknad där arbetstagare arbetar kortare tid på ett ställe och byter jobb allt oftare. Det ger en bredare erfarenhet för arbetstagaren och kompetensen höjs och sprids mellan företagen. Att med en lag som stiftats för decennier sedan kämpa emot denna utveckling som gör både företagen och medarbetarna konkurrenskraftigare ger inte mening.

-För Sverige som konkurrerar mer och mer i Europa och globalt kommer förändrade turordningsregler att ge småföretagen en bättre möjlighet att verka och stå sig på denna marknad. Det skapar ett starkare företagssverige och attraherar kompetens till landet.

Sverige, småföretagarna och arbetstagarna behöver RÖRA SIG FRAMÅT för att vara konkurrenskraftiga.

Låt turordningsreglerna bli trygghetsreglerna där relevant kompetens står i fokus istället för att premiera de som stått STILL PÅ SAMMA STÄLLE.

Mats Assarsson
Förbundsordförande

 

Läs debattinlägget här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Detta inlägg har 4 kommentarer

 1. Johan Fransson

  Tycker staten kan vara med och betala lön till anställda som vidareutbildar sig

 2. Magnus bentzer

  Se ovan

 3. Yvonne Götelid

  Utmärkt förslag! Vi småföretagare sitter många gånger fast med personal som inte håller.

 4. Liselotte

  Jag tycker precis som Johan! Det är för många som är kvar på ett jobb för de inte vågar annat. Hjälp folk att kliva vidare så lämnar de ju plats för någon ny (som annars skulle få skattepengarna).

Lämna ett svar