Regering eller inte – politiken måste agera och undvika katastrofer!

3sp 19 Mathias

”Det största existensiella hotet mot svensk industri”

”Elprisrusning att vänta på onsdagen – i söder”

”2021 månadskostnad el – 7000kr , 2022 – 70.000kr”

”Energikrisen väntar inte på en ny regering!”

Hushållen och företagen kämpar med elkostnaderna, i södra Sverige sänktes elanvändningen med drygt 7 procent i september trots en kallare månad än i fjol. Det är bra! Vi behöver hushålla med vår energianvändning oavsett högt eller lågt pris. Men 7 procent lägre kostnad räcker inte när elräkningen ibland är tiofalt hög jämfört med tidigare år. Det krävs reformer snabbt från politiken för att undvika flera katastrofer. Dels hushållens kostnader som kommer leda till att människor får gå från sina hem. Dels företagen som åker på dubbel-, eller trippelsmäll! Galna elkostnader, hushållens minskade köpkraft, också det till följd av höga elkostnader, dyrare råvaror och komponenter, också det till stor del en följd av höga energikostnader. Trippelsmällen drabbar företagen som många dukar under och går i konkurs med följden av att både småföretagare och deras anställda bli utan jobb.

Reformutrymmet har aldrig varit större

Elkostnaderna är en ekonomisk kris för många medborgare i Sverige, men ingen ekonomisk kris för staten som får in ordentligt med pengar på krisen, dels genom det statliga affärsverket, svenska kraftnät och de flaskhalsavgifter som väntas nå upp emot 100 miljarder och som utlovats skickas tillbaka som stöd till hushåll och företag, och genom energiskatt och slutligen moms på toppen av hela kalaset. 

Bara den ökade momsen kan bli upp emot 200 miljarder. De miljarderna bör sättas i arbete för att kompensera för de höga elavgifterna bland företagen. Varje räddat företag är räddade jobb och därmed också räddade skatteintäkter för staten. Hjälp till självhjälp kan man säg.

Först ett snabbt elkostnadsstöd 

Här är snabbheten avgörande! Inte brett stöd i riksdagen, för det är inte en reform som något parti kan motsätta sig. Därmed är, den i normala fall, trögheten i politiken inte nödvändig här utan beslut kan fattas snabbt. Men det räcker inte. Det såg vi under pandemin, politiken fattade snabba beslut men sen fastande stöden i långsam, verkligt långsam administration hos myndigheter, framförallt Tillväxtverket som utan iver sölade bort många företags möjligheter till överlevnad. Därmed gjorde de i praktiken många människor arbetslösa. Det får inte hända igen. Denna gång måste uppdraget till myndigheterna var väldigt tydligt. Elprisstöden måste ut till företagen snabbt

Stöd måste bokföras på innevarande år

Dels måste stöd komma fram i form av pengar så att elräkningarna kan betalas innan de kalla månaderna pressar upp kostnaderna på oanade höjder. Dels måste företagen kunna bokföra stöden som en intäkt i innevarande år för att undvika att hamna på obestånd och att aktiekapitalet förbrukas, vilket annars i de flesta fall kommer leda till konkurs bara för att pengarna kommer för sent. Ingen har något intresse i det. 

Därefter långsiktig energipolitik 

Företag och hushåll skall inte leva på stöd i ett sunt samhälle. Därför måste tillgången på den kapacitet vi redan har i Sverige säkras även i södra och mellersta Sverige. Utbyggnaden av vind, sol och kärnkraft måste stimuleras i stället för att genom oändliga samtal fördröjas. I en övergång kan beskattning av bioolja sänkas och skatten på avfallsförbränning slopas och därmed skapa energi från resurser som vi har, men som inte används på grund av höga skatter.

Norsk fungerande modell finns att kopiera

föreslår att man i stället för att förlora tid på att utreda och uppfinna en ny modell för kostnadstak, återbetalningar i form av stöd eller liknande i stället använder Norges modell där staten tar 90 procent av kostnaden för energi över 70 öre KWh. Det skulle kompensera hushållen och företagen i södra och mellersta Sverige på ett rättvist sätt utan att ta bort incitamentet för att fortsatt energieffektivisera hemmet eller verksamheten.

Igår var det frost i Skåne – vintern är på väg

Ett energikostnadstak måste beslutas snabbt oavsett om vi har en regering på plats eller inte. Detta är en avgörande samhällsfråga som alla politiker som folket visat förtroende för genom att välja in i riksdagen måste ta ansvar för. Oavsett departement, partifärg, utskott, opposition eller maktställning. Nu är det dags att visa folket att den makt ni fått väljer ni att förvalta. Snabbt!

Mathias Rebane
Näringspolitisk talesperson
mathias.rebane@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr