Sänk skatten!

benjamin-dousa-2437887916

En ny högerregering måste sätta fart med reformarbetet med kraft och fart, skriver Timbros vd Benjamin Dousa på DI debatt.

Ulf Kristerssons högerregering måste sätta fart med reformarbetet med kraft och fart. En generell skattesänkning vore att föredra. Det skulle vara både en bättre strukturreform som långsiktigt ökar sysselsättningen och en kortsiktig åtgärd för att stärka hushållens ekonomi när el, drivmedel och mat blir dyrare. Den vitamininjektion som svensk ekonomi behöver enligt Dousa skall motverka den låga tillväxt som Sverige har i EU, den höga arbetslösheten och hushållens försämrade köpkraft. Sverige har inte varit så deppigt på tjugo år skriver Timbros vd.

åste stödja Riksbankens ansträngningar för att få ner inflationen. 

Det politiska trycket för att stötta utsatta hushåll är just nu stort. Risken är att dessa stöd utformas på ett felaktigt sätt som försämrar ekonomins funktionssätt. Ett exempel är pristak på el. Flera ledande ekonomer har kritiserat förslaget för att sätta prismekanismen ur spel. Villaägare får sämre drivkrafter att energieffektivisera eller investera i solenergi, värmepumpar eller fjärrvärme.

En generell skattesänkning vore att föredra. Det skulle vara både en bättre strukturreform som långsiktigt ökar sysselsättningen och en kortsiktig åtgärd för att stärka hushållens ekonomi när el, drivmedel och mat blir dyrare. Ett förstärkt jobbskatteavdrag med 10 miljarder förväntas öka sysselsättningen med ungefär 10 000 personer. På så sätt är det ett liknande läge som efter finanskrisen 2008, när Alliansen förstärkte jobbskatteavdraget som en kombinerad konjunktur- och strukturåtgärd. 

De kommande fyra åren behöver också ägnas åt avregleringar som hindrar fler jobb och investeringar, Nya och befintliga gruvor, fabriker och kraftverk förhalas i dag av miljöbalkens långa och rättsosäkra processer. skriver Timbros vd Benjamin Dousa på Di Debatt.

Läs inlägget här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr