Producentpriserna steg i augusti

Producentprisindex steg med 3,3 procent i augusti jämfört med juli 2022. Jämfört med augusti 2021 ökade producentprisindex med 22,0 procent (20,4 procent i juli).

Orsaker

  • Högre priser på el på samtliga marknader.
  • Fortsatta prisuppgångar på naturgas i augusti ökade importkostnader.

Utvecklingen den senaste månaden

Det främsta bidraget till prisuppgången på hemmamarknaden var högre priser på handel med elektricitet. Priserna steg även inom kemikalier och kemiska produkter, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt elektroniska komponenter och kretskort. En rad andra produktgrupper noterade också prisökningar. Den samlade prisuppgången motverkades något av av prisnedgångar trävaror samt fjärrvärme.

Generering av elektricitet stod för det främsta bidraget till uppgången på importmarknaden. Prisökningar inom naturgas och läkemedel bidrog också uppåt. Uppgången på importmarknaden motverkades av prisnedgångar på råolja, järn och stål samt ferrolegeringar, plaster i obearbetad form, övriga maskiner, kommunikationsutrustning och livsmedel.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar