Producentpriserna steg i augusti

Finance and money technology background concept of business prosperity and asset management . Creative graphic show economy and financial growth by investment in valuable asset to gain wealth profit .

Producentprisindex steg med 3,3 procent i augusti jämfört med juli 2022. Jämfört med augusti 2021 ökade producentprisindex med 22,0 procent (20,4 procent i juli).

Orsaker

  • Högre priser på el på samtliga marknader.
  • Fortsatta prisuppgångar på naturgas i augusti ökade importkostnader.

Utvecklingen den senaste månaden

Det främsta bidraget till prisuppgången på hemmamarknaden var högre priser på handel med elektricitet. Priserna steg även inom kemikalier och kemiska produkter, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt elektroniska komponenter och kretskort. En rad andra produktgrupper noterade också prisökningar. Den samlade prisuppgången motverkades något av av prisnedgångar trävaror samt fjärrvärme.

Generering av elektricitet stod för det främsta bidraget till uppgången på importmarknaden. Prisökningar inom naturgas och läkemedel bidrog också uppåt. Uppgången på importmarknaden motverkades av prisnedgångar på råolja, järn och stål samt ferrolegeringar, plaster i obearbetad form, övriga maskiner, kommunikationsutrustning och livsmedel.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr