Ny statsminister – hur blir det med småföretagen?

Ulf kristersson 3_12

Under måndagen fick Sverige en ny statsminister. I de fyra samarbetspartierna gemensamma pressträff under fredagen nämndes satsningar på allt från energi, brottslighet, utbildning, sjukvård, NATO-ansökan till integration och migration. Ulf Kristersson han även med att nämna företagen, även om det var lika kort som alla andra områden. I uttalandet låg att företagen skall ges bättre chans att utvecklas och växa, men även förbättrade 3:12 regler nämndes.

Inga vidare detaljer hanns med utan Ulf Kristersson hänvisade till budgetförslaget som skall läggas fram senast om 21 dagar. Men förenklade miljöregler är på agendan, det redan beslutade elkostnadsstödet som väntas presenteras den 15 november är såklart akut viktigt för företagen. Förbättrade 3:12 regler kan på sikt stimulera fler till att satsa på företagande.

3:12 reglerna som ibland kallas entreprenörsskatten ger småföretagare möjlighet att ta ut en del av eventuell vinst till lägre beskattning än lön. En rimlig möjlighet då dessa företagare investerat både kapital, risk och tid i företaget och 3:12 reglerna ger möjlighet att få tillbaka på dessa investeringar. 

Moderaterna har tidigare sagt i likhet med Sverigedemokraterna och Centerpartiet att de vill sänka skatten, SD och Centern har inte specificerat hur. Moderaterna sa för ett år sedan att de ville förenkla regelverket och justera gränserna i huvudregeln så att de blir mer fördelaktiga för entreprenörer. Kristdemokraterna ville före valet inte göra några förändringar alls. Liberalerna är det parti som tydligast uttryckt hur de önskar se förändringar i regelverket. De har föreslagit ett höjt tak i förenklingsregeln från dagens 2,75 inkomstbasbeloppet till 4. Det skulle i praktiken innebära att utdelningsutrymmet, som under 2022 är 195.250 kr, för lågbeskattad utdelning höjdes till 284.000 kr.

Mathias Rebane på företagarförbundet säger:
För företagarförbundet och dess medlemmar har det varit viktigt att slå vakt om 3:12 reglerna och undvika försämringar som Socialdemokraterna gick till val på. Företagarförbundet har i alla samtal med politiker understrukit hur ett försämrat regelverk för 3:12 skulle komma att slå mot jobbskapandet i Sverige och att det därför är i allas intresse att förbättra regelverket för att skapa fler jobb i landet.

Som läget är nu kan förhoppningsvis företagare runt om i landet se fram emot förbättrade regler. Frågan är hur lång tid det väntas ta? Jobbskapande behövs snarare än någonsin och vi har inte tid av vänta på alltför långsamma utredningar i frågan.

CC-BY-SA-4.0 Photographs by Frankie Fouganthin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr