Småföretagare riskerar att bli fattigpensionärer

Survey FF hur har du det med pensionen.004

Svenskarnas pensioner är en fråga som guppar som ett flöte upp och ner i politiken, ibland är det en fråga som engagerar, ibland flyter den stilla som en sommarbäck och i valtider lovas det ofta avsevärda förbättringar. Småföretagare har dock för vana att ta ansvar för sig själva, förbundet ville undersöka om våra medlemmar är bra på att ta ansvar för sin egen pension. Resultatet visar att många tar ansvar och kommer att klara sig bra under pensionärslivet. Men undersökningen visar också att en stor andel riskerar att bli fattigpensionärer och kommer sannolikt vara tvungna att jobba så länge de orkar.

Småföretagare planerar för att jobba till de blir 75 år
Var tredje småföretagare ser fram emot pensionen vid 65 års ålder, några tidigare men framförallt är det många som planerar att jobba efter 67 års ålder. Hela 36 procent av småföretagarna planerar att fortsätta jobba trots uppnådd pensionsålder. Faktiskt planera var femte småföretagare att jobba efter 70 och var tionde till och med efter 75 år ålder. Undersökningen visar inte på varför småföretagarna planerar att jobba långt efter pensionen, men en teori kan vara att de trivs med att arbeta, en annan kan vara att de faktiskt måste.

3 av 10 riskerar att bli fattigpensionärer
Vårt pensionssystem bygger idag på att arbetsgivare betalar in tjänstepension för varje arbetstagare. Det gör också 9 av 10 arbetsgivare enligt pensionsmyndigheten. Företagarförbundet Fria Företagares undersökning visar dessvärre att 32 procent av småföretagarna låter bli att betala tjänstepension till sig själva. Dessa riskerar att bli fattigpensionärer om de inte har andra pensionssparanden.

Endast varannan småföretagare pensionssparar privat
Undersökningen visar i och för sig att varannan företagare har ett privat pensionssparande men att detta uppgår till under 2000 kr för de flesta (80 procent).

Var tredje räknar med dålig eller usel pension
31 procent av småföretagarna räknar med att deras pension kommer att vara dålig eller urusel, medan lika många räknar med att få en bra eller jättebra pension. 38 procent räknar med ”en OK pension”Med ovanstående som facit är det lätt att tro att många av de småföretagare som planerar att jobba långt efter pensionsåldern gör det för att de känner sig tvungna för att klara sig ekonomiskt.

Om undersökningen
Undersökningen om småföretagarnas pension genomfördes bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar under februari-mars 2019. 528 småföretagare svarade på enkäten.

Läs undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr