Debatt – Ny skatt riskerar att förlänga vårdköer

patient1orange

Socialdemokraterna har genom en överenskommelse med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om slopad skattefrihet för privata sjukvårdsförsäkringar.

Förtäckt syfte – 1,17 nya miljarder till statskassan.

Förslaget syftar till att utjämna skillnader i kostnader för- och tillgång till vård i Sverige. Det verkar dock som det egentliga syftet är att stärka statskassan med de beräknade 1,17 miljarderna som man i konsekvensanalysen på ett otal ställen stoltserar med. Det är ungefär en halv miljon svenskar idag som får en privat sjukvårdsförsäkring betald av sin arbetsgivare, därigenom avlastar den privata vården den offentliga. Att fördyra och försvåra för den privata sjukvården riskerar att återigen förlänga vårdköer och hindra den utveckling av vården och vårdupplevelsen som har skett delvis med hjälp av pengar från privata sjukvårdsförsäkringar. Privata vårdinitiativ konkurrensutsätter de offentliga alternativen och utvecklar ”branschen”. Det innebär att alla är förlorare på den nya skatten. Om syftet verkligen är att jämställa kostnader för de som idag innehar sjukvårdsförsäkringar och de som inte har det borde regeringen formulera förslag som utjämnar skillnaderna och som är utgifts och intäktsneutralt skattemässigt istället. Det kan ske genom att göra privata sjukvårdsförsäkringar helt eller delvis avdragsgilla för alla och envar. Då skapar man en jämlik förmån som är skatteneutral i statskassan.

Vårdförsäkring – en förutsättning för småföretagen

Förslaget riskerar att förlänga vårdköer och bromsa upp utvecklingen av en effektiv vård som sätter vårdtagaren och dennes vårdupplevelse i centrum. En konsekvens som promemorian helt undviker är huruvida småföretagare med hjälp av vårdförsäkring har större möjlighet att driva sitt företag vidare i de fall de drabbas av avbrott i verksamheten vid olycksfall eller sjukdom. Avbrott i verksamheten är för en småföretagare ofta egen eller anställds frånvaro till följd av sjukdom. En vårdförsäkring är en förutsättning för småföretagaren att få tillgång till alternativ vård och ger dem möjlighet att komma tillbaka i arbete relativt snabbt, ofta efter endast några veckor, jämfört med de som är utlämnade till att stå i offentliga vårdköer i månader.

84 procent är beroende av att få personal snabbt tillbaka i arbete.

I en undersökning bland Företagarförbundets medlemmar anger 84 procent att de tagit kostnaden för en sjukvårdsförsäkring för att kunna få personal snabbt tillbaka vid sjukdom, de anser att företaget är beroende av detta för att verksamheten skall fungera. Hälften tror att sjukfrånvaron kommer att öka om skatt på sjukvårdsförsäkring införs. Dessutom säger 25 procent att de kommer att säga upp försäkringen om den beskattas.

En skatt utan vinnare – alla blir förlorare

Skatten kommer att leda till längre vårdköer i det offentliga vilket alla svenskar förlorar på. Att samtidigt försvåra för Sveriges småföretagare att driva sina verksamheter friktionsfritt från sjukdomsavbrott och riskerar att hindra utvecklingen av Sveriges småföretagare som idag genererar åtta av tio nya jobb i Sverige. Vill verkligen Socialdemokraterna detta?  Och hur rimmar det med målet att ha EUs lägsta arbetslöshet 2020?

JA till en jämlik vårdförsäkring

Företagarförbundet delar regeringens ambition att ha en jämlik vårdförsäkring och jämlika kostnader. Vi delar dock inte ambitionen att den skall vara lika dålig för alla utan önskar att den skall vara lika bra för alla. Därför föreslår vi att regeringen ändrar sitt förslag om att beskatta vårdförsäkringar till att ge alla både privatpersoner och företag en avdragsgill vårdförsäkring. Det skulle gynna småföretagarna, vårdupplevelsen, vårdköerna och Sverige.

Med bästa småföretagarhälsningar

Mats Assarsson
Ordförande, Företagarförbundet Fria Företagare

Debattartikel i PDF
Undersökning bland Företagarförbundets medlemmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr