Socialdemokraterna har genom en överenskommelse med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om slopad skattefrihet för privata sjukvårdsförsäkringar. Förslaget har varit ute på remiss och Företagarförbundet Fria Företagare är kritiska då effekterna blir försvårande och fördyrande för småföretagen.

Remissvar

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.