Socialdemokraterna har genom en överenskommelse med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om slopad skattefrihet för privata sjukvårdsförsäkringar. Förslaget har varit ute på remiss och Företagarförbundet Fria Företagare är kritiska då effekterna blir försvårande och fördyrande för småföretagen.

Remissvar