Sopa inte jobben under mattan!

Smiling white female trainee in clothing design studio

Utan ”säg som det är och gör vad som krävs” för att Sverige skall få Europas lägsta arbetslöshet.

När Magdalena installationstalade under fredagen talade hon om utbyggnad av svenskt rättsväsende och om att segregationen måste brytas, vilket var tydliga signaler om vad hon vill prioritera och vad hon vill att valrörelsen skall handla om. När Stefan Löfven tillträdde var hans huvudbudskap att skapa jobb och pressa ner arbetslösheten. ”Utvärdera mig på jobben” sa han och lovade Europas lägsta arbetslöshet 2020. Uppgiften att pressa ner arbetslösheten var och är såklart svår, inte minst det senaste året med en pandemi som drev upp arbetslösheten till nya rekordnivåer. Sverige samsas dessvärre med Grekland, Italien i botten bland EU-länderna. 

Högst arbetslöshet i EU
I EU har arbetslösheten sjunkit från 7,7 procent i september 2020 till nuvarande 7,1 procent i juni i år. Samtidigt har den svenska arbetslösheten gått i motsatt riktning och ökat från 8,9% till 9,2%. Idag är fortfarande närmare en halv miljon människor arbetslösa.

Med detta facit borde arbetslösheten fortsatt vara en prioriterad fråga för vilken politiker som helst oavsett opposition eller styrande, kanske ännu mer om man sitter på regeringsmakten och har ansvaret för vad som görs åt frågan. 

Anledningen är kanske att man inte vill bli utvärderad på jobben längre? 
Men Socialdemokraterna stoltserar på partistämman med orden ”Vi säger som det är, och gör vad som krävs”. Det är bra, låt detta gälla även för arbetslösheten. Ta ansvar för att jobbskapandet inte gått som ni och alla andra önskade. Sätt in ett batteri av insatser för att skapa nya jobb och få samhället på en stabil grund igen.

Paraplyfrågan
Kostnaden för att ha närmare en halv miljon arbetslösa och försörja dessa med A-kassa, bidrag och andra skattemedel leder till att det blir mindre medel till alla de reformer som Magdalena talar om: Brottsbekämpning, Segregation, satsningar på välfärden med mera. Arbetslösheten är paraplyfrågan som måste lösas för att frigöra resurser till alla andra insatser. Genom att stimulera den dryga miljon små och medelstora företag till att skapa jobb, riktiga jobb, flyttas kostnader för bidrag till riktiga skatteintäkter som kan användas i välfärd, infrastruktur, grön omställning, brottsbekämpning med mera. Att stimulera till jobbskapande är ju samtidigt ett av de bästa konkreta segregationsprojekten och samtidigt indirekt brottsbekämpning då riktiga jobb inte tvingar människor in på brottets bana.

En anställd i var fjärde småföretag löser krisen!
Sverige har drygt 1 miljon små och medelstora företag och om var fjärde företag stimuleras att anställa 1 person kan arbetslösheten halveras. Det kan och kommer inte att ske i de stora industriföretagen. Skall de klara uppgiften måste hela industrikollektivet anställa 25 procent fler, Volvo Cars måste då gå från ca 24.000 till 30.000, dvs. anställa 6.000 personer. Det är tyvärr ej sannolikt.  

Förstå & utnyttja potentialen i de små företagen
För att stimulera de minsta företagen att anställa måste man förstå och ta hänsyn till deras situation. Att gå från 1 anställd till 2 är ett jättestort steg. Det är som om riksdagen skulle gå från 349 ledamöter till 698 med allt vad det skulle innebära! Men om man förstår småföretagens vardag och ger dem möjlighet att ta rimligt stora steg för att anställa så skapas det hopp Sverige behöver. Starta på 30% anställningsgrad och kompetensutveckla på resterande tid, ta ett steg till efter 6 månader till 60% anställning, och efter 12-18 månader när individen kompetensutvecklat sig och är förberedd för leverera värde på heltid kan företaget och individen ta sista steget och välja en fulltidsanställning. Denna resa med individ och företag tillsammans kallar vi på Företagarförbundet – Tillväxtjobb. En modell för att lösa småföretagens behov för kompetens och Sveriges utmaning med arbetslösheten i för småföretagen lagom stora trappsteg.

Tillväxtjobb är ett av tolv reformförslag från Företagarförbundet på hur vi kan bekämpa arbetslösheten tillsammans och bygga ett starkare Sverige med mindre utanförskap och en bättre välfärd.

Ge uppgiften till en småföretagarminister

Tillsätt en Småföretagarminister för att stimulera småföretagandet och jobbskapandet i dessa 1 miljon företag. Tillsätt en minister som enbart arbetar med denna fråga och har till uppgift att ta vid där Stefan Löfven slutade och ge arbetet med att bekämpa arbetslösheten ny energi istället för att sopa den under mattan. Sätt åter upp målet med Europas lägsta arbetslöshet och fullfölj uppgiften. 

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

www.ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr