Arbetslösheten minskar under kvartal 3

Smiling white female trainee in clothing design studio

Under tredje kvartalet 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 462 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 230 000 och antalet arbetslösa män var 232 000. Arbetslöshetstalet för kvinnor uppgick till 8,6 procent för kvinnor och 7,8 procent för män.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15–74 år uppgick till 173 000 under tredje kvartalet 2021, icke säsongrensat. Av dessa var 79 000 kvinnor och 94 000 män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 137 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 20,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 49 000 heltidsstuderande.

Läs mer på SCB här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr