Hårdare krav på klimat, hälsa och djurhänsyn i framtida upphandlingar

Sustainable Development 13 Climate Action in Moss Forrest Backgr

regeringen föreslår en lagskärpning där klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid offentlig upphandling. Förslaget skall ut på remiss till den 31 januari.

Den offentliga sektorn köper varje år varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor. I ett förslag som i dag skickas ut på remiss föreslår regeringen en lagskärpning där klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid offentlig upphandling.

– Med den här reformen vill vi markera en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Vi vill flytta fokus från juridiken till den goda affären där viktiga samhälls­intressen – såsom klimatet, männi­skors hälsa och djuromsorg – står i fokus, säger civilminister Lena Micko på en presskonferens från regeringskansliet.

I dag endast en rekommendation

Tidigare var hänsyn till miljö, klimat, hälsa och djurhållning endast rekommendationer men förslaget skärper kraven i lagen som nu blir till en skyldighet om förslaget röstas igenom.

– Det här innebär att om man vill göra affärer med staten, kommuner eller regioner i framtiden måste man vässa sitt miljöarbete och minska sitt klimatavtryck. Det kommer att bli ännu en viktig pusselbit i vårt arbete för att motverka klimatförändringarna, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

Förslaget innebär även att myndigheterna ska ta fram riktlinjer som säkerställer genomförandet av lagändringen i den egna verksamheten. En viktig grund för genomförandet av reformen är regeringens pågående arbete med att förenkla det nationella regelverket och ut­veckla ändamåls­enliga inköps­organisationer.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

Läs mer på regeringen hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr