Låt den utlovade hjälpen som skall komma ”inom kort” vara klart till den 18 januari.

Mats och Mathias 2021

Nu kämpar många utsatta företag och deras anställda för överlevnad efter regeringens senaste rekommendationer och restriktioner som kraftigt begränsar deras möjligheter att bedriva sin verksamhet. Finansministern lovade före jul att återkomma med besked om hjälp. Näringsministern lovade under måndagens pressträff att återkomma med stöd ”inom kort”. Ge de utsatta branscherna möjlighet att få tillbaks arbetsgivaravgifterna för det delvis nedstängda kvartal fyra och slopa samtidigt avgiften för kvartal ett och två för de företag och branscher som är hårt utsatta. Detta besked kan lämnas i ”god tid” innan arbetsgivardeklatrationen den 18 januari och därmed infria både Finansministerns och Näringsministerns löfte om att återkomma ”inom kort”

Under pressträffen på måndagen med Socialminister Lena Hallengren och Näringsminister Ibrahim Baylan presenterades Pandemilagen, regeringens nya verktyg för att stänga ner verksamheter och låta Länsstyrelsen utöva tillsyn och utdela vite för köpcentrum, gym, simhallar, föreningslokaler som som inte enligt Länsstyrelsen tillräckligt genomför insatser för att undvika trängsel i verksamhetens lokaler eller platser som de ansvarar för.

Direkt efter presentationen får näringsministern frågor om hur man avser att kompensera de företagen som drabbas ekonomiskt till följd av den nya pandemilagen. Svaret var att man kommer ”återkomma inom kort” med fler åtgärder för de som drabbas av pandemilagen men även för dem som nu drabbas extra hårt till följd av regeringens senaste restriktioner som började gälla på julafton den 24 december.

Inom kort?

Inom kort är ett otydligt och oprecist besked av näringsministern som han blir svaret skyldig att närmare definiera. För ”inom kort” för ett företag som håller på att gå under betyder imorgon eller i övermorgon, medan ”inom kort” i politiken riskerar att innebära helt andra tidsramar.

Slopa arbetsgivaravgifterna för de krisdrabbade branscherna nu!

Om den politiska viljan att infria sina löften från både Magdalena Andersson före jul, och Ibrahim Baylan i måndags finns. Och om regeringen menar allvar med att rädda dessa jobb och de företag där jobben finns, så måste stöd ut snabbt. Många upplever en extremt svår likviditet och tiotusentals konkurser är nära. Slopa arbetsgivaravgiften för de mest utsatta branscherna under kvartal 4 under 2020 och kvartal 1 och 2 under 2021 för att ge dessa företag en chans att överleva. Stödet provades under tre månader tidigt i krisen och var ett av de stöd som på ett enkelt sätt hjälpte många företag att klara första vågen. Då gavs alla företag möjlighet till sänkt arbetsgivaravgift och belastade statsbudgeten med 33 miljarder. I andra vågen kan man med fördel begränsa möjligheten till sänkt arbetsgivaravgift till de branscher som drabbats och därmed kan ett stöd under 6 månader ges till en lägre belastning än 33 miljarder. 

Fördelar med slopad arbetsgivaravgift under krisen.

  • Skatteverkets har tidigare visat att de kan handlägga och betala ut pengar snabbt. (Snabbhet är avgörande om Näringsministern menar allvar med ”inom kort”)
  • Pengarna finns redan avsatta och utlovade i andra stöd som inte utnyttjats.
  • Stödet är provat och godkänt av EU
  • Möjligheten att kontrollera tex omsättningstapp för skatteverket är enkelt eftersom företagen momsdeklarerar månadsvis eller kvartalsvis.

Låt ”inom kort” verkligen betyda inom kort nu.

Regeringen behöver visa på handlingkraft och en hjälp som verkligen kommer fram. Snabbt. Företagen behöver hjälpen. De anställda behöver hjälpen för att få behålla sina jobb. Sverige behöver hjälpa sig själv nu. Slopa arbetsgivaravgiften för de utsatta branscherna innan den 18 januari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr