Hållbarhetsarbetet blir allt vanligare bland småföretagare.

grönt klimatkollegie

Nästan sju av tio företag arbetar mer med att minska resursförbrukningen idag jämfört med för två år sedan enligt en färsk undersökning från Swedbank. Drygt hälften av företagen uppger att de arbetar mer aktivt för en hållbar produktion av varor och tjänster.

– Allt fler företag ställer om och söker lösningar för att kunna vara mer hållbara. Det är en effekt av en vakenhet i samhället generellt, och en förväntan bland konsumenter och arbetstagare på att företag ska erbjuda hållbara lösningar, varor och tjänster, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank.

Handel, transport, hotell och restaurang tar täten

Här arbetar åtta av tio företag med hållbarhetsarbete i högre utsträckning nu jämfört med för två år sedan. Sex av tio tillverkande företag har ställt om till en mer hållbar produktion jämfört med drygt fyra av tio i tjänstesektorn. Sex av tio företag i tjänstesektorn uppger att de använder telefon och digitala verktyg för möten i högre utsträckning.

Större företag har större fokus på hållbarhet

Förutom bransch är storleken på företaget en avgörande faktor när det kommer till vad fokus på hållbarhetsarbetet. Ju större företag desto mer förändringar i arbetet med hållbarhet och klimat. Exempelvis arbetar åtta av tio företag med 20–49 anställda mer aktivt för att minska sin resursförbrukning, jämfört med drygt sex av tio företag med 1–4 anställda.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr