Näringsförbudet måste följas av stöd! Slopa arbetsgivaravgifterna för de krisdrabbade branscherna nu!

Företagarförbundet  Mathias


”För sent och för snålt” har präglat den svenska strategin hittills för att rädda jobb och företag. Nu är tiden att ändra på det när Statsministern i det närmaste utfärdat näringsförbud för många småföretag bland butiker och restauranger. 

I och med att smittspridningen fortsatt är hög gick statsministern och regeringen ut i julveckan och i det närmaste utfärdade ett ”tillfälligt näringsförbud” för många småföretagare.

Mot ovanstående ”näringsförbud” riktat till utsatta branscher blir orimligt att inte kompensera företagen och deras anställda för att de tvingas i det närmaste hålla stängt. Det räcker inte med att låta företagen korttidspermittera. Vad skall personalen göra på de 40% av tiden de tvingas vara på arbetsplatsen? Vad skall företaget få pengar till att betala hyra, kommunala avgifter till vatten och renhållning, elkostnader m.m. med? Omställningsstöd blir svaret. Ja men detta täcker ju endast 70% av vissa kostnader? Resterande 30% och alla kostnader som ej räknas in i stödet förväntas företaget stå för på egen hand utan möjlighet att skaffa intäkter till detta. 

Slopad arbetsgivaravgift för krisdrabbade branscher och företag

Om den politiska viljan finns att rädda jobb och de företag där jobben finns, så måste stöd ut snabbt. Många upplever en extremt svår likviditet och tiotusentals konkurser är nära. Slopa arbetsgivaravgiften för de mest utsatta branscherna under kvartal 1 och 2 under 2021 för att ge dessa företag en chans att överleva. Stödet provades under tre månader tidigt i krisen och var ett av de stöd som på ett enkelt sätt hjälpte många företag att klara första vågen. Då gavs alla företag möjlighet till sänkt arbetsgivaravgift och belastade statsbudgeten med 33 miljarder. I andra vågen kan man med fördel begränsa möjligheten till sänkt arbetsgivaravgift till de branscher som drabbats och därmed kan ett stöd under 6 månader ges till en lägre belastning än 33 miljarder. 

Eftersom regeringen redan avsatt stora summor för att hjälpa företagen men stora delar av denna hjälp ännu inte nått fram till följd av omöjliga villkor och lång handläggningstid hos myndigheter så ryms sannolikt denna åtgärd inom befintliga ramar och därmed slipper Finansministern hämta mer ur ladorna. Pengarna är ju redan avsatta. 

Fördelar med slopad arbetsgivaravgift under krisen.

  • Genom Skatteverkets snabba och enkla handledning av arbetsgivaravgiften kan pengarna betalas ut snabbt.
  • Pengarna finns redan avsatta och utlovade i andra stöd som inte utnyttjats.
  • Stödet är provat och godkänt
  • Möjligheten att kontrollera tex omsättningstapp för skatteverket är enkelt eftersom företagen momsdeklarera månadsvis eller kvartalsvis och därmed kan stödet träffa endast de utsatta.

Nu måste regeringen agera!
Huvudfokus nu är likviditet, som inte sätter företagen i en framtida besvärlig situation

Företagarförbundet – för företagare på riktigt!

Med bästa småföretagarhälsningar
Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson Företagarförbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr