Höstbudget utan småföretagen? Vem skall då skapa jobben?

Smiling white female trainee in clothing design studio

En historisk höstbudget med 105 miljarder kronor i nya satsningar! Men eftersom satsningarna inte görs på dem som skapar 4 av 5 nya jobb så måste vi direkt ställa oss frågan: Var skall jobben skapas?

Regeringen sänker bolagsskatten. Det är såklart bra att bolagsskatten sänks och att företagen kan investera mer av vinsten i företag vilket främjar utvecklingen av företaget och jobben. Men satsningen är för att göra skatten mer konkurrenskraftig gentemot omvärlden. Vilket såklart är en flört mot de dryga 1000 industri- och storföretag som Regeringen främst ser som det svenska näringslivet. 

Hur många jobb kan dessa tusen storföretagen skapa? De sysselsätter ca 1 miljon människor idag, är det rimligt att tro att de anställer 30 procent fler under det närmaste året?

Arbetsgivaravgiften sänks för unga, vilket är bra, men mycket mer måste göras för att ungdomar skall komma in på arbetsmarknaden. Vi måste se satsningar på kombination av jobb och kompetensutveckling på plats i de små och medelstora företagen. Om var tredje småföretagare anställde 1 person skulle arbetslösheten kunna halveras. Men då måste tröskeln för att anställa sänkas och anställningen måste kunna kombineras med utbildning.

Regeringen presenterade ett jobbpaket på ca 11 miljarder där halva paketet består av en höjning av A-kasseersättningen. Självklart skall de som tvingats till A-kassa ha en rimlig ersättning och en trygg tillvaro tills de har möjlighet att arbeta igen, men detta bör gå under trygghetssatsningar. Att kalla det för jobbpaket är missvisande. Ett paket för jobbskapande hade varit att ge arbetslösa möjlighet att ta deltidsjobb i kombination med kompetensutveckling.

Var är satsningarna på de 1 miljon små och medelstora företagen som verkligen kan göra skillnad för jobben och trycka tillbaks arbetslösheten i landet?

Kanske finns det lite av en “satsning” på arbete och kompetensutveckling i att korttidspermitterade skall kunna få bidrag till arbetsgivarna och att mer pengar skjuts till yrkesvux, yrkeshögskola och högskola. Men…

…Företagarförbundet hade velat se mer handgripliga insatser på Tillväxtjobb, en kombination av arbete och kompetensutveckling för både individ och företag där små och medelstora företag ges möjlighet att anställa människor som kan växa och utvecklas med företaget samtidigt som kostnaden för företaget utvecklas i samma takt.

”En arbetslinje både med plikt och rätt”, säger Magdalena Andersson. 

Bekymret med detta är att det måste finns en entreprenörslinje också annars finns det ingenstans att utöva sin rätt och plikt. Arbetslinjen är till för att fler skall vilja gå till jobbet. Entreprenörslinjen måste till för att det skall finnas jobb att gå till.

— Återstarten av svensk ekonomi finns bland små och medelstora företag och bygger på att de vågar och har möjlighet att anställa. Säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet

Behovet av en småföretagarminister är större än någonsin, en minister som kan se potentialen i dessa företag och stimulera det breda jobbskapande i politiken. Har någon sett näringslivsministern för övrigt under krisen? Vad heter han? Kommer du inte ihåg? Scrolla ner längre ner så hittar du svaret.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, företagarförbundet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Svar: näringsminister i regeringen är Ibrahim Baylan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr