Sex förslag som påverkar företagen

Female janitor with vacuum cleaner in room

Regeringen presenterade en lista av reformer under måndagens budgetpresentation. Många av dem är av tillfällig karaktär och bör snarare kallas krisstimulanser än reformer eftersom åtgärderna skall fasas ut efter ett par år och Sverige skall gå tillbaks till det ”gamla vanliga” igen.

Oavsett reform eller krisstöd så påverkas företagen av dessa förändringar:

Sänkt arbetsgivaravgift för unga.

Arbetsgivaravgiften sänks från 31.42 procent till 19,76 procent för ungdomar mellan 18 och 23 år, och på lön upp till 25.000 kr. Nedsättningen gäller under 2 år från 1 april 2021 till 31 mars 2023.

Kommentar: Frågan är hur stor effekt nedsättningen faktisk har på en lön om 25.000, dvs sparar företaget alltså 2915 kr. Den totala lönekostnaden går från 32.855 kr till 29.940 kr.

Skattereduktion för investeringar

Tillfällig nedsättning av skatten på investeringar med 3,9 procent under 2022. Med andra ord så blir det lite lägre skatt på de investeringar i maskiner eller fordon, som görs under 2021.

Utvidgat FoU-stöd

Från 1 juli 2021 kan företag med personal inom Forskning och Utveckling betala lägre arbetsgivaravgift, -10 procent, för de medarbetare som arbetar minst 50% av sin tid med FoU (tidigare var kravet 75 procent av arbetstiden). Taket på ersättningen höjs också till 600.000 per månad. (tidigare 450.000)

Kommentar: Stödet vänder sig framförallt till storföretag och industri, men kan vara värt att se över även för mindre företag som lägger tid på utvecklingsarbete.

Växa stödet utvidgas

Idag kan de minsta företagen anställa sin första medarbetare med en reducerad arbetsgivaravgift, 10,21 istället för 31,42 procent. Budgeten föreslår att denna lättnad även skall gälla den andra medarbetaren. Avgiften sänks under de två första anställningsåren och gäller på löner upp till 25.000 kr. Sänkningen gäller under en tidsbegränsad period från 1 juli 2021 till 31 december 2022.

Kommentar: Ett av de få förslagen som riktar sig till de minsta företagen och som sänker tröskeln för att anställa en aning. Med en månadslön på 25.000 kr blir det 5300 kr billigare per månad för företaget under de två första åren. Från en kostnad på 32.855 kr till 27.552 kr. Det innebär en sammanlagd besparing för företaget vid fullt utnyttjande i två år på 127 260 kr.

Förlängd tidsgräns för expertskatt

Idag kan utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner få skattelättnader under sina tre första år i Sverige. Perioden förlängs nu till fem år enligt budgetförslaget. Förslaget skall träda i kraft 1 januari 2021 men gälla retroaktivt från 31 maj 2020.

Kommentar: expertskatten innebär att 25 procent av lönen eller andra ersättningar och förmåner undantas från beskattning. Ersättning för flyttkostnader undantas från beskattning. Ersättning för hemresor, max två per år, skattebefrias.

Utvidgat RUT-avdrag

Företag som arbetar med RUT utökas från 1 januari till att omfatta tvätt-, möblerings-, transport- och trygghetstjänster (enklare tillsyn av bostaden) Taket för RUT-avdraget höjs samtidigt till 75.000 kr.

Kommentar: En snäv utökning i tjänsteutbudet som skulle kunna göras väsentligt bredare för att stimulera användandet av dessa företagstjänster mer. Höjningen av taket till 75.000 är den väsentliga förändringen i detta förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr