Det är inte bara gruvor som behövs

Smiling white female trainee in clothing design studio

Sverige behöver se och utnyttja potentialen i de nästan 1 miljon småföretag till att sätta människor i jobb

Efter knappt en dag på jobbet kallades Sveriges nye näringsminister Karl Petter Thorwaldsson till näringsutskottet angående gruvdriften i Sverige. Centerpartiet vill att det fattas beslut om tillstånd för utökad gruvdrift. Näringsministern lovar besked i närtid i intervju med Dagens Nyheter. I samma intervju pekar han ut energiförsörjningen som motor för de nya gröna jobben.

Förutom några år efter skolan på åttiotalet då Karl Petter Thorwaldsson arbetade i industrin i Växjö har han arbetat större delen av sitt vuxna liv som politiker eller fackligt avlönad. De senaste åren som ordförande för landsorganisationen LO där han slutade 2020 och därefter har han varit rådgivare åt SSAB. Som näringsminister kan man anta att hans intresse ligger i den stora tunga industrin som fostrat och varit hans liv, i alla fall arbetsliv. 

Karl Petter säger till Dagens Nyheter att Socialdemokraterna håller på att svänga om från ett enbart varit ett parti för de stora industriföretagen till att intressera sig för mindre företag, han nämner turismen och livsmedelsproducenterna. Det låter hoppfullt att höra att vårt styrande parti börjar intressera sig för annat än de största 1182 industriföretagen i Sverige. Återstår att se om intresset kan utvecklas till handlingar för att skapa jobb i de dryga miljonen småföretag som finns i Sverige idag.

Risken är att tiden inte räcker till småföretagen

Småföretag är både intressanta och spännande, startups och tech-industrin kommer med den ena innovationen efter den andra. Men kommer näringsministern att ha tiden för den mångfacetterade och brokiga skaran av småföretag? Sannolikt inte. På samma sätt som storföretagen tagit den mesta av föregångarnas tid kommer de förmodligen att ta en industrifostrad näringsministers mesta vakna tid i anspråk. Vilket lämnar småföretagen till sina egna öden. Väl det. De har en vana att klara sig själva.

Men då kommer inte den stora tillväxten av jobben som behövs för att lyfta Sverige ur arbetslöshetskrisen och de många människorna som idag saknar jobb. En fråga som borde vara angelägen en gammal fackföreningsmänniska. Det kommer inte att skapas 300 000 jobb i de dryga 1000 industriföretagen. Det är bara att räkna att dessa skulle anställa 30 procent fler de närmaste åren är det nog ingen som tror på. Men om var tredje småföretag gavs förutsättningar att anställa 1 person så skulle jobbskapandet vara i mål.

Företagarförbundet har länge krävt en småföretagarminister för att fokusera på att skapa jobb i de minsta företagen. En näringsminister kan ju knappast tillsätta egna ministrar, det är statsministerns privilegium Karl Petter kan om han menar allvar med sitt intresse för småföretagen och nya jobb sätta igång direkt med arbetet och tillsätta en statssekreterare med särskilt ansvar, och enbart det, för småföretagarfrågor.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Se pressmeddelandet här

Foto: Av Frankie Fouganthin – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79136879

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr