De viktigaste posterna i vår budgeten

Vårbudget

Varje år i april presenterar regeringen två viktiga budgetdokument för riksdagen: en vårbudget och en vårändringsbudget. Vårbudgeten, även känd som 2025 års ekonomiska vårproposition, lägger fram regeringens föreslagna riktlinjer för landets ekonomiska politik för det kommande året. I kontrast till detta innehåller vårändringsbudgeten justeringar och förändringar i den redan etablerade budgeten för det pågående året.

Efter att propositionerna har överlämnats till riksdagen följer debatter kring dessa förslag. Slutliga beslut fattas sedan i juni, varefter de nya reglerna och ändringarna i innevarande års budget börjar gälla.

Här är de viktigaste punkterna i vårändringsbudgeten.

 1. 6 miljarder till vården – Extra sektorsbidrag till hälso- och sjukvården.
 2. 500 miljoner till skolan – Specifikt riktade till grundskolan och motsvarande skolformer.
 3. Förlängning av höjt bostadsbidrag – En tillfällig höjning för barnfamiljer, kostnad 650 miljoner kronor.
 4. 4 miljoner till Bris – För att stödja unga att lämna kriminella gäng.
 5. 1,35 miljarder till flygbranschen – För att stärka konkurrenskraften och motverka avgiftshöjningar.
 6. 317 miljoner till jobbsatsningar – För sommarjobb och fler yrkesutbildningsplatser.
 7. 100 miljoner till domstolarna – För att hantera ökad belastning från brottsuppklarning.
 8. 100 miljoner till Klimatklivet – För åtgärder som minskar utsläpp, inklusive nya laddstolpar.
 9. 1,38 miljarder till Kriminalvården – För snabbare fängelseutbyggnad.
 10. 250 miljoner mot kriminell ekonomi – Fördelat på tio myndigheter för att bekämpa ekonomisk brottslighet.
 11. 300 miljoner till försvaret – För att stärka uthålligheten och tillgängligheten.
 12. 385 miljoner till det civila försvaret – Inklusive cybersäkerhet och upprustning av skyddsrum.
 13. 304 miljoner till Statens institutionsstyrelse – För att utöka antalet platser i sluten ungdomsvård.
 14. 12,8 miljoner till Naturhistoriska riksmuseet – För att täcka intäktsbortfall p.g.a. stängning.
 15. 1,472 miljarder åter till biståndet – För regeringens reformagenda och stöd till Ukraina.
 16. 137,6 miljoner till ukrainare i Sverige – För anslagsökning och stöd till sfi-utbildning.
 17. 300 miljoner till Swedfund – För att stötta Ukrainas uppbyggnad.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr