Arbetslösheten kommer att öka mer

Svantesson vårändringsbudget

Under måndagens presskonferens adresserade finansminister Elisabeth Svantesson (M) det fortsatta greppet om Sveriges ekonomi under rådande lågkonjunktur. Hon bekräftade att inga större ekonomiska skiften har observerats nyligen, men noterade framsteg i inflationsbekämpningen.

”Vi ser positiva resultat från våra åtgärder mot inflationen,” meddelade Svantesson, som förutspår att inflationsmålet på 2 procent kommer att uppnås under 2025. Trots detta, förväntas inte statens sparande nå överskottsmålet, delvis på grund av omfattande ekonomiska åtaganden, inklusive miljardstöd till sjukvården och finansiellt bistånd till Ukraina.

Samtidigt som regeringen kämpar med dessa ekonomiska utmaningar, rapporterar finansdepartementet en ökning av konkurser och en uppåtgående trend i arbetslösheten. Prognoser indikerar att 40 000 fler personer kommer vara utan arbete jämfört med förra året, en situation som Svantesson tillskriver längre återinträde i arbetsmarknaden för de arbetslösa.

”Denna förlängda arbetslöshetstid är problematisk,” erkände hon.

På arbetsmarknadens front meddelade finansministern en nedskärning på nästan 300 miljoner kronor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den kommande vårändringsbudgeten, medan Försäkringskassan ser en ökning med 449,4 miljoner kronor i budgetanslag.

Budgetutrymmet, som uppgår till 16,8 miljarder kronor, kommer att fördelas över tre primära områden – välfärd, trygghet och arbetsmarknad. Av detta tilldelas regionerna en extra pott på 6 miljarder kronor för att mildra den hårda belastningen från inflationen på sjukvården, vilket står som den största ekonomiska satsningen i vårändringsbudgeten.

Regeringen förutser också att indexeringar och justeringar av prisbasbeloppet kommer att bidra till lägre inflation framöver. ”Detta bör ge regionerna ett andrum nästa år,” sade Svantesson.

Avseende brottsbekämpning, anslås ytterligare 1,4 miljarder kronor till Kriminalvården för att utöka antalet fängelseplatser.

”Vi intensifierar kampen mot den kriminella ekonomin, en sektor där den föregående regeringen var aktiv, men där vi nu ökar ambitionsnivån,” avslutade Svantesson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr