Högre avgifter för el i framtiden

Industrial elektricity supply for the workshop

Energimarknadsinspektionen har beslutat om ny höjda intäktsramar för elnätsbolagen. Intäktsramarna höjs med ca 40 procent till totalt 326 miljarder kronor för perioden 2024-2027, en ökning med ungefär 100 miljarder kronor jämfört med perioden 2022-2023. Detta betyder sannolikt att elkonsumerande företag och hushåll får ökade kostnader för nätavgiften framöver.

– Elnätsbolagen skär guld med täljkniv på en inkompetent utformad lagstiftning av ett monopol medan regeringen bara sitter och tittar på. Därtill har vi en energimarknadsinspektion som sitter på läktaren och försvarar att elnätsbolagen måste få höja sina elpriser med ytterligare 100 miljarder (40 procent). Säger Bengt Ekenstierna som företräder elkonsumenter, företag och privatpersoner.

Energimarknadsinspektionen säger själva trots egna beslut att nätföretagen får för mycket, men kan inte uppskatta hur mycket av de 100 miljarderna som är överkompensation.

– Våra beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris. Men vi anser också att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei till tidningen näringslivet.

Det finns ett förslag på regeringens bord pågå hur lagstiftningen kan ändras så att elnätbolagens intäktsramar är bättre kopplat till företagens investeringar.

Beslut om höjda intäktsramar

Läs mer om hur intäktsramarna kan förändras med nya regler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr