Näringslivet ökar produktionen

Business people walking up at the stars with arrow, which shows

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,3 procent i februari 2024 jämfört med januari 2024. Men jämfört med februari 2023 minskade produktionen med 0,8 procent.

Industrins produktion minskade

Produktionen inom industrisektorn minskade med 1,5 procent i februari 2024 jämfört med motsvarande period i fjol. Massa- och pappersindustrin var den industribransch ökade medan övrig maskinindustri minskade.

Tjänstesektorns ökade produktionen

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 0,4 procent i februari 2024 jämfört med motsvarande period i fjol. Informations- och kommunikationstjänster ökade mest med 9,3 procent i faste priser. Handeln var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 1,3 procent i fasta priser.

Byggbranschen minskade produktionen

Produktionen inom byggsektorn minskade med 4,7 procent i februari 2024 jämfört med motsvarande period i fjol. Branschen minskade med 2,7 procent i fasta priser.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr