”Företagare måste ha en lön eller ett överskott för att få allmän pension”

Piggy bank in soft focus on desk with blurred elderly man using laptop to fill out Internet pension application, do accounting and paperwork at home, manage personal finance or pay bills online

Fokus Pension

Här på hemsidan kommer Företagarförbundet under året att återkommande publicera artiklar som handlar om företagande och pension. Målsättningen är att förmedla kunskap och tips som kan bidra till ökad ekonomisk trygghet för dig som småföretagare.

Vi börjar från grunden: Som företagare har du ett större eget ansvar för din framtida pension än du skulle ha haft som anställd. Huvuddelen av de pengar du får varje månad som pensionär kommer från den allmänna pensionen. Den bestäms av hur mycket arbetsgivaravgifter och skatt du har betalat in på din lön om du har aktiebolag, alternativt egenavgifter och skatt på ditt överskott om du driver enskild näringsverksamhet.

– Det betyder att företagare måste ha en lön eller ett överskott för att få allmän pension, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. För att börja tjäna in till allmän pension krävs en årsinkomst på minst 24 238 kronor under 2024. Vid en lön på 51 208 kronor per månad har man maximerat inbetalningen till den allmänna pensionen.

Det här är något som företagare behöver vara medvetna om. Du som exempelvis väljer att ha en lägre lön för att istället ta utdelning från ditt aktiebolag kommer att få en lägre framtida pension, eftersom du betalar in mindre till den allmänna pensionen.

– Det är inte bara pensionen som drabbas om man tar ut en låg lön eller ingen lön alls, säger Agneta Claesson. Även den sjukpenninggrundande inkomsten blir mindre. Det är den som styr hur mycket ersättning man får om man är sjuk, ska vara föräldraledig eller behöver vara hemma med sjukt barn.

I Pensionsmyndighetens undersökning ”Spara till pension som företagare” 2022 uppgav 17 procent av de tillfrågade företagarna att de inte tog ut någon lön eller överskott alls. En ökning jämfört med motsvarande undersökning 2018, då 11 procent svarade att de inte tog ut någon lön eller något överskott.

– 14 procent av de som deltog i undersökningen 2022 svarade också att de inte känner till hur de som företagare tjänar in till sin pension, säger Agneta Claesson. Ett bra tips för alla som vill veta mer om hur det går att påverka sin framtida pension är att gå in på pensionsmyndigheten.se där det finns mycket kunskap och information att ta del av.

Text: Stefan Hedner

Bild: Pensionsmyndigheten

•••

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr