Summering av Almedalen

Almedalen publik

Företagarförbundet var i Almedalen för att tala med samhällsaktörer och politiker om förutsättningarna för små företag och jobbskapande i Sverige. Jobbskapande är ett ämne som borde intressera de flesta politiker då det är en förutsättning för att finansiera alla de reformer för ett bättre samhälle som de tävlar i att lägga fram.
 
Ändå lyser frågan med sin frånvaro i Almedalen? Varför? 
Allt handlar såklart om prioritering. Och de frågor som prioriterades under föregående vecka var: 
En kraftigt utbyggd energiproduktion med ett stabilt och intelligent elnät, här kommer det att läggas enorma resurser under det närmaste decenniet det kan ni vara säkra på.  
En förbättrad skola och en handlingskraftigare socialomsorg för att förhindra att barn hamnar i gängkriminalitet hamnar också på topp fem listan över populära politiska utspel under veckan. Insatserna ackompanjeras av hårdare tag mot gängkriminella hos de flesta partier.
Därtill det självklara stödet för Ukraina och upprustning av Sveriges försvar och medlemskapet i Nato.
 
De flesta partiföreträdarna säger mer eller mindre samma saker i ovanstående frågor, nyanser i metoderna men i stora drag är man eniga i vad som behöver göras. Men fortsatt så tävlar man i att ge den ”andra” sidan, eller de andra partierna skulden för att Sverige är där vi är med de problem som vi har.
 
När allt detta är sagt så finns det ingen plats för jobbskapande och små företag. Trots att de flesta numera vet att små och medelstora företag (SME-företag) skapar 4 av 5 nya jobb i landet och att de dryga 1,1 miljoner företagen står för 1,7 miljoner arbetstillfällen. (För jämförelse så står de största industriföretagen, ”näringslivet” endast för 1 miljon arbetstillfällen.
 
Det är märkligt enögt eftersom arbetslösheten är hög och en halvering skulle bidra till att stora kostnader i bidrag skulle bytas mot stora inkomster i form av skatt på de löner som följer med nya jobb.
 
Nu går politiker på sommarsemester och vi uppmanar dem att fundera över hur de vill arbeta med jobbskapande till hösten. Företagarförbundet har ett flertal idéer och förslag som skulle skapa lägre trösklar för företagare som vill anställa.
 
 
Dennis O Krook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr