Regeringen vill ge hjälp MEN byråkratin leder till ”stjälp”

Företagarförbundet  Mathias

Brådskande brev till ”Småföretagarministern”

– Sveriges jobbskapare vittnar om sin vardag

Regeringen har avsatt stora summor för att stötta företag i krisen så att jobb kan räddas, vilket är bra. Men när dessa stöd sedan skall omsättas till konkreta insatser i företagen i form av lån, likviditet, löner, och rena pengar till kostnader så uppstår det ofta krångel. Löftena om hjälp från regeringen fastnar i labyrinter av myndighetsbyråkrati och tjänstemannasirap. Det leder till stor osäkerhet och frustration för småföretagen och i slutändan drabbar detta tyvärr både företags förmåga att drivas vidare och därmed också många medborgares jobb som skapas i småföretagen. Helt i motsats till regeringens syfte.

Företagarförbundet talar dagligen med frustrerade företagare som inte får besked på de insatser som lovats dem. Anna Constantinou på Panini ABhar under 4 månaders tid haft 60 personer korttidspermitterade och betalt löner under tiden, de väntar fortfarande på besked om en andra omgång permitteringsstöd. Likviditeten är hårt ansträngd och Annas familj har vid flera tillfällen skjutit in eget nytt kapital för att kunna betala löner, samtidigt som de anställda varit hemma från jobbet. 

En bilverkstad i södra Sverige har på samma sätt inte fått besked om stödet till korttidspermittering och har haft 4 personer hemma på 40 procent och såklart betalt ut löner under denna period. Det är många sömnlösa nätter under fyra månader för den företagaren som inte vet om han kommer att gå i konkurs med stora personliga skulder, då banken krävt personlig borgen för de lån som tagits för dessa löner.

Om de får avslag på permitteringsstödet, skall Panini AB och bilverkstaden då kräva tillbaks ”stöddelen” som de aldrig fick av lönen från de anställda under dessa fyra månader? Skall de hänvisa de anställda till att försöka söka A-kassa eller socialbidrag i efterhand? Eller skall de vända sig direkt till Tillväxtverket och överklaga beslutet och vänta i ytterligare fyra månader och samtidigt dra på sig mer personliga skulder?

Eller skall företagaren bara sätta företaget i konkurs och vackert leva med att de avlönat personal för att gå hemma och bygga på verandor, spela golf och fiska, samtidigt som de dragit på sig personliga skulder som de tagit för statens räkning till följd av långsam byråkrati och handläggning? 

Fagert tal eller menar politiken allvar?

Coronapandemin utmanar såklart hela samhället och många anstränger sig till det yttersta för att lösa sin och andras situation. Men nu är det dags att de löften om stöd till företagen och jobben genom permitteringsstöd och omställningsstöd ses över och görs användbara i realiteten, annars blir det bara politiskt fagert tal.

Därför kräver Företagarförbundet att:

  • Gör det möjligt att ansöka framåt för permitteringsstöd och omställningsstöd redan nu!
  • Resurser tillsätts inom Tillväxtverket så att besked om permitteringsstöd ges inom 1 vecka efter ansökan. 
  • Gränsen för förlorad omsättning justeras från 50 procent till 25 procent avseende omställningsstödet. Annars räddar regeringen bara företag som praktisk redan gått i konkurs, och vad är vitsen med det?
  • Flytta sjuklöneansvaret från företagen till Försäkringskassan från dag 1. Det hjälper företagens likviditet och minskar onödig administrativ börda för företagen i detta utsatta läge.
  • Sänk tillfälligt arbetsgivaravgiften till 10,21 procent för alla företag som tappat mer än 25 procent i omsättning. Kan enkelt administreras direkt i samband med arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket.

Mobilisera för riktade insatser mot småföretagen i utsatta branscher  
– tillsätt en småföretagarminister som får ansvaret

  • En småföretagarminister som har småföretagen för ögonen och kan rikta insatser snabbt för att undvika konkurser bland landets jobbskapare. 
  • En småföretagarminister är inte bara viktig i kristid för småföretagare, en småföretagarminister är faktiskt nödvändig för svensk företagsamhet och välfärd både i kristid och under vanliga omständigheter. 
  • En småföretagarminister är bra för jobbskapande, företagsamhet, välfärd och Sverige.

Vi kräver en småföretagarminister som från och med nu värnar om alla småföretagare! 

Mathias Rebane

Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr