Låt människor behålla sina jobb!

Företagarförbundet  Mathias

Öppet brev till finansministern och näringsministern

Kombinera korttidspermittering med 
tillväxtjobb, så räddar vi jobben!

Företagarförbundet som representerar Sveriges småföretagare och de som skall skapa jobben i och efter krisen.
Om bara vart tredje små-, och medelstort företag anställer en person, kan vi tillsammans halvera arbetslösheten och skapa 300.000 nya jobb. Men steget är för stort idag för många. Att en enmansföretagare skall anställa en person är ett lika stort steg som att Volvo skulle anställa 25.000 nya medarbetare. Därför går det långsamt… För långsamt. Samtidigt är det svårt för företagen att hitta kompetent arbetskraft. 

Dessa båda hinder bromsar utvecklingen och förhindrar jobbskapandet. Därför har Företagarförbundet skapat en modell som vi kallar ”Tillväxtjobb”. En trappstegsmodell där företagen kan anställa en person på deltid och personen ges möjlighet att kompetensutveckla sig på resterande tid, på plats hos företaget. Det innebär att kompetensutvecklingen anpassas till företaget och ökar chanserna för att den anställde skall kunna gå upp i tid efterhand. Därtill får hela det lilla företaget en kompetenshöjning på plats och kan anpassa sin verksamhet efter nya rådande omständigheter, det är viktigt och avgörande nu i dessa pandemitider.

”Trappstegsmodellen för att alla företag skall kunna ta rimligt stora steg för att anställa” Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Tillväxtjobben var inte tänkt som en krisåtgärd utan en åtgärd för att starta igång Sverige och skapa jobb efter krisen. Nu ser vi att det kommer att dröja. Många arbeten och företag är på väg att gå förlorade. Av alla regeringens krisstöd under pandemin så har korttidspermitteringen varit det som hjälpt flest att överleva och nu är det viktigt att detta stöd förlängs och håller företagen vid liv genom hela krisen.

Korttidspermittering 2.0 – kombinera korttidspermittering och tillväxtjobb
Det finns ingen anledning att ge upp kampen mot Coronakrisen, varken kampen mot viruset eller kampen för Sveriges ekonomi och medborgarnas jobb. Det är nu vi tillsammans måste vara innovativa och våga satsa framåt. Vi måste satsa på att utveckla människor, företag, och deras produkter och tjänster. Det gör vi med Tillväxtjobb i kombination med korttidspermitteringarna.

Förläng och förnya
Företagarförbundet föreslår att regeringen förlänger korttidspermitteringsmöjligheten för de företag som står i behov av detta, i ytterligare sex månader fram till 1 juli 2021. Men att regeringen samtidigt möjliggör för de permitterade att kompetensutveckla sig på plats på företaget. Då kommer både de anställda och företagen stå rustade på ett bra sätt när krisen klingar av och marknaden sätter fart igen.

I bifogat dokument finner ni en beskrivning av modellen Tillväxtjobb och varför den är en del av lösningen för Sveriges jobbskapande.

”Alla som kan arbeta ska arbeta” 
Magdalena Andersson i Almedalen 2019

Regeringen måste ge besked NU – annars riskerar människor att ge upp

Pandemin pressar hela samhället och alla som lever i det. Men att pressas som liten företagare att både ta ansvar för sin personals framtid samtidigt som den egna framtiden och försörjningen är hotad och högst oviss är en påfrestning som efter lång tid blir övermäktig för många. Risken är då att dessa jobbskapare ger upp och att Sverige mister många av dem och deras företag. Vem skall då skapa jobben? 4 av 5 nya jobb skapas av dessa små och medelstora företag, Närmare 2 miljoner människor har sina jobb i dessa företagen. Det är i hela Sveriges intresse att regeringen ställer sig upp och talar om att de har förtroende för dessa företagen och att de snabbt ger besked om fortsatt permitteringsstöd. 

Med bästa småföretagarhälsningar

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr