Remissvar – Tydligare regler vid konsumentavtal

Företagarförbundet Fria Företagare avstår från att kommentera promemorian då förbundetsmedlemmar bedöms opåverkade av promemorians förslag.

Remissvar

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar