Promemorian – Sänkt statlig inkomstskatt

Företagarförbundet har tagit del av promemorian om sänkt statlig inkomstskatt och är i grunden positiv till detta. Lägre skatter ökar incitamenten för att arbeta och driva företag. Lägre skatter skapar också fler arbetstillfällen och ökar företagens möjligheter att anställa kompetent personal.

Sänkta skatter ökar också viljan i företagen att investera mer, vilket skapar tillväxt och jobb.

Företagarförbundet anser att förslaget om att höja skiktgränsen är det enda av de båda förslagen som uppfyller regeringens mål om att färre skall betala statlig skatt.

Läs remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar