Jämlikhetskommissionen skattebatteri kritiseras hårt.

Smiling white female trainee in clothing design studio

I början av augusti lämnade Per Molander, ordförande i den Jämlikhetskommission som Magdalena Andersson tillsatte efter valet 2018, in sitt betänkande ”en gemensam angelägenhet” till regeringen. Det är en ordentlig samling ord, tankar och förslag på över 1000 sidor. Och den är inte bra för Sverige.

Flera representanter från näringslivet har kritiserat de många förslag på skattehöjningar på kapital, på små ägarledda bolag, återinförande av arvs-, och gåvoskatt, och en ny förmögenhetsskatt. Martin Tunström som är ledarskribent på Barometern skriver:

”Den utredning som skulle kunna ha initierat ett välkommet samtal om social rörlighet och livschanser framstår istället som en resa långt bak i tiden. Den ger 1980-talets svar på 2020-talets svåra frågor”

Sven-Olov Daunfeldt, ekonomiprofessor var en av de första att kritisera det batteri av skatter jämlikhetskommissionen föreslår

”Skatter som driver företagare från Sverige, trippelbeskattning av ägande och dyrare mat för alla”, säger ekonomiprofessorn Sven-Olov Daunfeldt.

Företagarförbundets näringspolitiske talesperson, Mathias Rebane har läst betänkandet och känner sig verkligt förbryllad. Direktiven som styrde utredningen sa att den skull handla om jämlikhet, men samtidigt på ett sätt så att tillväxten och ekonomin stärks. När det då dyker upp en rad förslag på skattehöjningar som slår direkt på företagandet och kanske i synnerhet mot små och medelstora företag blir ju effekten av förslagen de motsatta. Med hårdare beskattning av kapital och arv riskerar entreprenörsskapet och företagandet att minska. När då fyra av fem nya jobb skapas i just små och medelstora företag ter sig förslagen obegripligt märkliga, inte minst mitt i den pandemi med ökad arbetslöshet till följd.

Regeringen behöver trycka tillbaks arbetslösheten igen och den starkaste motorn för detta är de små företagen. Där finns hoppet, där finns hjulen som kan börja snurra igen. Att jämlikhetskommissionen försöker med sitt betänkande sticka käppar i de hjulen är minst sagt märkligt. Säger Mathias Rebane på Företagarförbundet

Mathias Rebane säger att även om han ofta inte delar Magdalena Anderssons idéer och förslag så tror han att finansministern i detta fall också ser dessa jämlikhetskommissionens många skatteförslag som kontraproduktiva för Sverige.

Läs Martin Tunströms ledare i Barometern här

Läs också Sven-Olov Daunfledts kritik på f-plus här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr