Remissvar Delbetänkande F-skatteutredningen

F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

F-skatteutredningen har till uppgift att utreda om dagens F-skattesystemet i sin nuvarande form bidrar till att systemet missbrukas för att undgå skatter och avgifter.

Företagarförbundet vänder sig starkt mot formuleringen som utredarens myntat ”falska företagare” vilket riskerar att kasta en alldeles oförtjänt skugga och negativ klang över alla företagare och bidrar till en felaktig bild av företagare i allmänhet.

 

Länk till remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar