Företagarförbundet Fria Företagare undersökte i oktober 2018 hur företagen fakturerar, skickar påminnelser och driver in sina fordringar. Undersökningen visar att i snitt så har medlemmen utestående förfallna fordringar på 34.000 kronor!  Det blir sammantaget över 510 miljoner för hela medlemsskaran! Mycket av dessa pengar skulle kunnat drivits in om företagen varit lite effektivare i sin hantering av sina fordringar.

Läs hela undersökningen här