Hopplöst men hoppfullt!

blah blah blah

Snart är det tre månader sedan vi gick till val och våra folkvalda har ännu inte lyckats få fram en regering och det är ovisst om vi får en alls före årsskiftet.

Men oavsett om vi får en alliansregering eller en mittenregering så kan företagen komma att gynnas av utgången. Om alliansen bildar regering så ligger det flera reformförslag som Företagarförbundet Fria Företagare arbetat för tex. Förenkling av 3:12 regler och underlätta generationsskiften. Mindre regelkrångel, med en väg in till myndigheter. En portal för företagen där man på samma plats lämnar alla sina uppgifter – ”en uppgift skall bara behöva lämnas en gång”. Införa inträdesjobb, en variant på lärlingsjobb som företagen efterfråga i många år. Höja taket för RUT-avdrag till 75.000 kr. En kraftig förenkling av beskattning av mikroföretagen. Förbättra regler för personaloptioner och förenkla kompetensinvandring.

Får vi istället en mittenregering så så är ju förutsättningarna för en sådan att åtminstone några av Centerns och Liberalernas krav blir  genomförda. Det skulle kunna vara förändring av turordningsreglerna som Företagarförbundet arbetat med under lång tid för att företagen skall få lättare att kompetensväxla personal. Det skulle kunna vara sänkt bolagsskatt. Det skulle kunna vara sänkt arbetsgivaravgift för utvalda grupper tex. personer som får sitt första jobb och nyanlända. Dessutom vill man införa lägre ingångslöner för enkla jobb. Utökade RUT avdrag ligger också med på listan. Alla dessa reformer är av godo för företagandet i Sverige.

Även om det ser hopplöst ut för att få en regering så kan företagen bli vinnare oavsett när vi väl får en.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr