Remissvar – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal

Smiling white female trainee in clothing design studio

Företagarförbundet avstyrker förslaget på familjedagspenning.

I en tid av historisk kris för Sverige och för företagen med stora utmaningar för att hålla i och hålla ut för att rädda hundratusentals jobb anser Företagarförbundet att det är fel att öka ledighetsuttaget då Sverige tvärtemot måste öka antalet arbetade timmar för att klara välfärdsutmaningen.

Önsketänkande snarare än exempel ur verkligheten

Promemorian beskriver att den anställde bör kunna avisera sin frånvaro i god tid. Detta är snarare ett önsketänkande än en verklighet. I verkligheten så kommer föräldrar att avisera son bortavaro för föräldradagar någon eller några dagar i förväg vilket i ett stort företag kan kompenseras med andra kollegor, men i ett litet företag kommer en kollega att få ”täcka upp” för den saknades kollegan och arbeta dubbelt. I de fall denna kollega inte är förälder uppstår en orättvisa som inte leder till ett bra arbetsklimat. Företaget slipper i och för sig kostnaden för den anställde denna dag men problematiken som uppstår på många arbetsplatser med sämre service gentemot kunder kommer sannolikt att kosta betydligt mer än besparingen av lönekostnaden.

Läs hela remissvaret här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr