Remissvar – RUT avdrag för äldre

fattigpensionär

Fi2020/03706

Regeringen beslutade den 5 juni 2019 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda utvidgningar av rutavdraget. Utredningen syftade bland annat till att lämna förslag på en särskild ordning för rutavdrag för äldre. I enlighet med direktivet har utredningen tagit fram ett förslag om ett utvidgat rutavdrag för äldre.

Utredningens bedömning är att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Argumenten för detta är att det finns brister i samordning mellan en sådan ordning och kommunernas ansvar för äldre samt att en skattemässig åtskillnad gällande ålder kan ifrågasättas utifrån perspektivet om likabehandling. Utredningens bedömning är att det i ett eventuellt lagstiftningsärende bör övervägas om en utvidgning borde införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser.

Företagarförbundet instämmer i utredningens bedömning om att det inte bör införas en särskild ordning för rutavdrag för äldre, utan istället låta RUT-avdraget generellt omfatta de fem i utredningen föreslagna tjänsterna men även andra tjänster för privatpersoner.

Läs hela remissvaret här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr