Trots välfyllda lador – häpnadsväckande lite stöd till företagen

Swedbanks prgnoschef Andreas Wallström med förflutet på finansdepartementet är förundrad över hur lite stöd företagen faktiskt fått från regeringen.

Det är häpnadsväckande hur lite den svenska regeringen bidragit med finansiellt stöd under pandemikrisen, särskilt givet mängden ”torrt krut” i ladorna, säger Andreas i en intervju med Trading Direkt.

I jämförelser med andra länder så är Sverige ett av de länder som spenderat minst. vilket är anmärkningsvärt givet att man hade ”sparat i ladorna” och har resurser för att hjälpa till i avsevärt mycket större omfattning.

Andreas Wallström är bland annat kritisk till hur svårt det varit för företagen att få del av statliga åtgärder.

”Det har varit för komplicerat och kommit för sent, det är olyckligt och har kostat jobb”, säger han och riktar kritik mot en upplevd nitiskhet hos regeringen och finansdepartementet.

Givet den historiska krisen hade det varit bättre med en generös attityd än den snåla som rådet under hela krisen.

Omni Ekonomi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar