Tillväxtverkets slår undan benen på företagen och anställda förlorar jobben

SONY DSC

Tillväxtverkets agerande leder till att företag får problem snarare än att det får hjälp. Att uppgiften med att hantera stöden för korttidspermittering för Tillväxtverket var stor insåg de flesta, men att det skulle leda till att företag snarar knuffas i diket än får hjälp var det ändå ingen som trodde.

Men nu får vi höra många berättelser om att Tillväxtverkets hantering av ansökningar inte bara är långsam utan att det faktiskt motarbetar småföretagens behov av hjälp. Ulrika Vestin som är redovisningskonsult för en ”byggfirma” med åtta anställda vittnar om hur hennes klient riskerar gå i konkurs pga. Tillväxtverkets hantering.

Detta har hänt

10 mars – Ägarna skriver på årsredovisning för ”Byggfirman”

19 mars – Gymkedjan Actic varslar 900 anställda i Sverige om uppsägning. Samtidigt stryks den planerade utdelningen till aktieägarna. Samma dag läggs förslag om korttidsarbete fram av regeringen

20 mars – Byggfirmans revisor skriver på revisionsberättelsen med föreslagen utdelning som företaget oftast under tidigare år kunnat besluta om. Fastställelseintyget skrivs under av ”byggfirmans” ordförande

Samtidigt (den 20 mars). Har ägarna stämma och beslutar mot bakgrund av den osäkra situationen att ändra sitt tidigare beslut om utdelning till att inte ta ut aktieutdelning för 2019 utan låta kapitalet står kvar som buffert och säkerhet i bolaget. Bolagsstämmoprotokoll upprättas. Några pengar utbetalades heller inte till delägarna då beslutet att ändra utdelningen förekom den praktiska hanteringen av transaktioner.

Revisorn skickar samtidigt felaktigt in den första årsredovisningens som innehåller en post om aktieutdelning.

I slutet av april 2020 – Företaget söker korttidsstöd

I samband med detta uppmärksammas att årsredovisningen som skickats är felaktig och Byggfirman ber revisorn skicka in en rättelse, en korrekt årsredovisning, som ersätter tidigare handling. 

I maj 2020 – Erhåller ”Byggfirman” stöd för korttidspermittering.

15 juni bekräftas att ny ÅR ersätter den första ÅR.

I oktober meddelar Tillväxtverket att ”byggfirman” blir återbetalningsskyldiga på grund av att den tidiga årsredovisningen strider mot stämmobeslutet, trots att aktuell årsredovisning är korrekt och i linje med stämman. 

Beslutet överklagas och byggfirman försöker få tjänstemännen på Tillväxtverket att förstå konsekvenserna av deras beslut och att detta grundar sig på ett lite administrativt fel av en olycksalig revisor och begär omprövning. 

27 januari 2021 meddelar Tillväxtverket att beslutet ligger fast, och skickar ytterligare krav på återbetalning av stödet 380 449 kr

I och med tjänstemännen på Tillväxtverkets brist på förståelse för företagens vardag i denna pandemi riskera nu 8 personer att missta jobbet då byggfirman hotas till konkurs.

Den tragiska historien om Sveriges regerings hjälp till småföretag i under pandemin i korthet:

  • Ingen aktieutdelning har skett 
  • En olycksalig revisor skickade in en felaktig handling.
  • Företaget upptäckte felet och skickade in en rättelse som godtogs.
  • Tondöv hantering från tjänstemän på Tillväxtverket driver 8 personer till arbetslöshet
  • Statskassan tappar i och med detta skatter och arbetsgivaravgifter från dessa personer för lång tid framöver.

Detta är tyvärr ett av många fall där småföretagare och deras företag slås sönder av trubbig myndighetsutövning.

Intervjun är gjord med Ulrika Vestin, redovisningskonsult för ”Byggfirman”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr