Remissyttrande F-skattesystemet

Smiling white female trainee in clothing design studio

Sedan F-skatten infördes i sin nuvarande form i början av 1990 talet har förutsättningarna för att starta och driva företag förenklats betydligt. Den effekt det har haft på den svenska företagsmarknaden är sannolikt en av de enskilt största framgångarna för företagande i Sverige. Idag etableras 4 av 5 nya jobb i de små och medelstora företagen. Utan dessa stannar Sverige. Företagsstrukturen i Sverige och i resten av världen utvecklas också mot allt mer tjänsteföretag. Specialkunskap och kompetens flyter mellan företag och projekt, allt tenderar till att hänga samman i en mer och mer komplex struktur. Tjänster och företag används i olika konstellationer och både kunskaper och tjänster korsbefruktas i hög takt. Detta utvecklar hela företagsamheten och vår gemensamma konkurrensförmåga. Tidigare arbetade vi i långa anställningar på samma plats, och numera i kortare projekt som flyttar mellan företag och plats. Uppdragsgivare knyter an både personer och företag i skräddarsydda team för att klara en enskild uppgift eller projekt, man använder både bemanningsföretag och specialister. Även vid arbetstoppar bemannar man upp dynamiskt för att vara konkurrens och leveransduktigt vid varje enskilt tillfälle. I detta ekosystem är möjligheten till F-skatt en viktig förutsättning.

Läs hela remissvaret här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr