Remissvar

Remissvar

Remissvar på departementspromemorian ”Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande” DS 2022:29

Företagarförbundet tillstyrker förslaget om att förlänga möjligheten till omställning i arbetslivet och att ha möjlighet att ställa om vid flera tillfällen i livet. Företagarförbundet anser att förslaget kan justeras för att bättre möjliggöra för småföretagare att anställa och kompetensutbilda samtidigt. Det skulle sänka tröskeln för småföretagen att våga/ha möjlighet att anställa samtidigt som kompetenshöjning av arbetskandidaten sker och därmed sänka arbetslösheten i samhället.

Läs remissvaret här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr