Långtidsarbetslösheten minskar

Smiling white female trainee in clothing design studio

I februari 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 459 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 219 000 och antalet män var 240 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,1 procent för kvinnor och för män var det 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, minskade med 32 000 till 128 000. Av de långtidsarbetslösa var 53 000 kvinnor och 75 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 170 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 118 000 heltidsstuderande.

Det finns en viss begreppsosäkerhet i de olika tal som redovisas numera. Tidigare talades det oftast endast om arbetslösheten och hur hög eller låg denna var. Numera anges sysselsättningsgrad och hur många som inte ingår i arbetskraften. Bilden nedan förklarar sambandet.

Bild från SCB som visar hur befolkningen i åldern 15-74 år fördelas i deras statistik under februari 2023.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr