Remissvar – lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

FF är för ett lägre aktiekapital men anser att kapitalkravet för aktiebolag inte bör sänkas innan borgenärsskyddsreglerna ses över och ett effektivt borgenärsskydd utan koppling till aktiekapitalet har ersatt de nuvarande reglerna. Dessutom anser FF att förslaget riskera att driva fler företag in i en onödig administrativ situation genom att kontrollbalansräkning skall upprättas när halva aktiekapitalet är förbrukat. Med en lägre nivå kommer fler företag att hamna här och får sysslar med administration istället för det hantverk man startade företaget för.

Läs hela remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar